Followers

Sunday, October 24, 2010

വിധി വിശ്വാസം

വിധി വിശ്വാസം -ഖദ്‌റിലുള്ള വിശ്വാസം- എന്നും ആളുകളെ കുഴക്കിയിട്ടുണ്ട്. മത വിജ്ഞാനം കുറഞ്ഞ സാധാരണക്കാരെ മാത്രമല്ല; ചില പണ്ഡിതന്‍മാരെ പോലും അത് പ്രയാസപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് ഇത് പോലുള്ള സങ്കീര്‍ണ്ണ വിഷയങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ സൌകര്യം കുറവായിരിക്കും. സമഗ്രമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പട് രൂപപ്പെടുത്താനുള്ള ക്ഷമ കാണിക്കാത്തതാണ്‌ പണ്ഡിതന്മാരുടെ കുറ്റം.

വിവരം കുറഞ്ഞ ആളുകള്‍ വൈരുദ്ധ്യം നിറഞ്ഞ ഒരു വിശ്വാസമാണിതെന്ന് കരുതുന്നു. സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് എളുപ്പം വിശദീകരിക്കാന്‍ കഴിയാത്തതിനാല്‍ അവരെ വഴിതെറ്റിക്കാന്‍ വേണ്ടി ഇസ്‌ലാമിന്റെ പ്രതിയോഗികള്‍ ഇതില്‍ കയറിപ്പിടിക്കാറുണ്ട്.
മനുഷ്യന്ന് ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യം നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഖുര്‍ആന്‍ പറയുന്നുണ്ട്. അതേ സമയം ആളുകളെ സന്മാര്‍ഗ്ഗത്തിലാക്കുന്നതും ദുര്‍മാര്‍ഗ്ഗത്തിലാക്കുന്നതും അല്ലാഹുവാണെന്നും ഖുര്‍ആനിലുണ്ട്. ഇത് വൈരുദ്ധ്യമല്ലേ എന്നാണ്‌ വിമര്‍ശകരുടെ ചോദ്യം.

എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അല്ലാഹുവണെന്നും ഖുര്‍ആന്‍ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. പിന്നെ എവിടെയാണ്‌ മനുഷ്യന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം അവശേഷിക്കുക എന്നും അവര്‍ ചോദിക്കുന്നു. ആരാണ്‌ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലെന്നും നരകത്തിലെന്നും അലാഹു നേരത്തെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണല്ലോ ഇസ്‌ലാമിന്റെ വിശ്വാസം. ആ 'വിധിക്ക്' മാറ്റം വരില്ലെന്നും പറയുന്നു. അപ്പോള്‍ ചിലരെ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലും മറ്റു ചിലരെ നരകത്തിലും ഇടാന്‍ മുന്‍കൂട്ടി തന്നെ തീരുമാനിച്ച അല്ലാഹു കാരുണ്യവാനാകുന്നതെങ്ങനെ എന്നാണ്‌ മറ്റൊരു ചോദ്യം.
അല്ലാഹുവിന്റെ ഗ്രന്‍ഥമായ വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് മുക്ത്മാണെന്ന് അത് തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്; മാത്രമല്ല, വൈരുദ്ധ്യമില്ലായ്‌മ അത് ദൈവികമാണെന്നതിന്റെ തെളിവായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

എന്നാല്‍, ഖുര്‍ആന്‍ വ്യഖ്യാതാക്കളുടെയും മതപണ്ഡിതന്മാരുടെയും വ്യാഖ്യാന മിടുക്ക് കൊണ്ട് വൈരുദ്ധ്യം ചെത്തി മിനുക്കി ഇല്ലാതാക്കുകയാണെന്നാണ്‌ വിമര്‍ശകന്മാരുടെ ആക്ഷേപം. പിശാച് ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടി അല്ലെന്നോ അവന്‍ ദൈവത്തിന്റെ തുല്യനായ എതിരാളിയാണെനോ ഇസ്‌ലാം സിദ്ധാന്തിക്കുന്നില്ല. പിശാചിന്ന് മുമ്പില്‍ ദൈവം തോറ്റുപോയെന്ന കാഴ്ചപ്പാടും ഇസ്‌ലാമിനില്ല. അതേ സമയം അല്ലാഹു അവന്നനുവദിച്ച പരിധിയില്‍ നിന്ന് കൊണ്ട് തന്റെ ദുഷ്‌കൃത്യം ചെയ്യാന്‍ പിശാചിന്ന് കഴിയും. മനുഷ്യന്ന് ദുര്‍ബോധനം നല്‍കി അവനെ വഴി തെറ്റിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണ്‌ പിശാച് ചെയ്യുക. അതാകട്ടെ അല്ലാഹുവിന്റെ അധികാരത്തിലുള്ള കടന്നു കയറ്റമല്ല; അവന്‍ അനുവദിച്ചതനുസരിച്ച് സംഭവിക്കുന്നതാണ്‌.

മനുഷ്യനെ വഴിതെറ്റിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കാനുള്ള അവസരം പിശാചിന്ന് നല്‍കിയ അല്ലാഹു മനുഷ്യന്‍ നരകത്തില്‍ പോകുന്നത് തടയാതിരുന്നത് ക്രൂരതയല്ലേ എന്നണ്‌ മറ്റൊരു ചോദ്യം. ഇത് തടയാന്‍ അല്ലഹു ഒരുക്കിവച്ച മഹാസംരംഭങ്ങള്‍ കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കുന്നവര്‍ക്ക്, ആ സംവിധാനം ഉപയോഗപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിക്കാത്തവര്‍ക്ക്, അങ്ങനെ തോന്നും; അത് അവരുടെ തന്നെ കുറ്റം കാരണമായാണ്‌; അവര്‍ തിരിച്ചറിയുന്നില്ലെങ്കിലും.

പിശാചിനെ പൂര്‍ണ്ണമായും നിയന്ത്രിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ അല്ലാഹുവിന്ന് കഴിയാതെ പോകുന്നു എന്ന ഒരാക്ഷേപം അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഇവര്‍ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് പറയുപോള്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിതന്നെയാണ്‌ പിശാച് എന്ന കാര്യം ഇവര്‍ മറന്നു പോകുന്നു; സ്വന്തം സൃഷ്ടിയെ നിയന്ത്രിക്കണമെന്നോ നശിപ്പിക്കാമെന്നോ ഉദ്ദേശിച്ചാല്‍ ദൈവത്തിന്ന് കഴിയില്ലെന്നോ? വിശ്വാസികളോട് തര്‍ക്കിക്കാന്‍ മാത്രമെങ്കിലും ദൈവ ശാസ്ത്രം പഠിക്കാന്‍ ഇവര്‍ ശ്രമിക്കാത്തതെന്താണ്‌?

വിമര്‍ശകര്‍ പറയുന്നു: " അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ എല്ലാവരും നേര്‍മാര്‍ഗ്ഗത്തിലാകുമായിരുന്നു എന്നു (ഖുര്‍ആന്‍) പറയുമ്പോള്‍ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്. അല്ലാഹു അങ്ങനെയൊരു നന്മ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടേയില്ല. "

ഈ ആരോപണം ശരിയല്ല; കാരണം, അല്ലാഹു മനുഷ്യനെ ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യം നല്‍കി സര്‍ഷ്ടിച്ചത് അവനെ പരീക്ഷണ വിധേയനാക്കാനാണ്‌. അല്ലാഹു എല്ലാവരെയും നേര്‍മാര്‍ഗ്ഗത്തിലാക്കിയാല്‍
പിന്നെ എങ്ങനെയാണ്‌ പരീക്ഷണം നടക്കുക? അപ്പോള്‍ അല്ലാഹു ആരെയും നേര്‍മര്‍ഗ്ഗത്തിലാക്കാന്‍ പാടില്ല. മനുഷ്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും അവന്റെ ഉത്തരവാദിത്തബോധത്തിന്റെയും താല്‍പര്യമതാണ്‌.

വിമര്‍ശകര്‍ പറയുന്നു: "എല്ലാവരും നന്മയുള്ളവരാകണമെന്ന് അല്ലാഹു ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല. ഭൂരിഭാഗം പേരും വഴി പിഴപ്പിക്കപ്പെട്ട് നരകത്തില്‍ വീഴണം എന്നേ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളു."

ഇതും ശരിയല്ല; കാരണം, എല്ലാ മനുഷ്യര്‍ക്കും ഇച്ഛാ സ്വാതന്ത്ര്യം നല്‍കണമെന്നും ഓരോരുത്തരും അവരവര്‍ക്കിഷ്ടമുള്ളത് തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നുമാണ്‌ ദൈവം ഇച്ഛിച്ചത്. ആരെങ്കിലും നരകത്തിലേക്കുള്ള വഴി തെരഞ്ഞെടുത്താല്‍ അല്ലാഹു അവനെ തടയുകയില്ല; മാത്രമല്ല ആ വഴിക്ക് അവനെ നയിക്കുകയും ചെയ്യും. അതേ പോലെ തന്നെ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നവനെ ആ വഴിക്കും നയിക്കും.

ഒരു വിമര്‍ശകന്‍ പറയുന്നു: "ഞാന്‍ 17 വയസ്സുള്ളപ്പോള്‍ ഖുര്‍ ആന്‍ പരിഭാഷ വായിക്കുമെന്നും അതോടെ എന്റെ മതവിശ്വാസം പമ്പ കടക്കുമെന്നും പിന്നീട് ഞാന്‍ നാടാകെ നടന്നു മതവിരുദ്ധപ്രചാരണം നടത്തുമെന്നും അല്ലാഹുവിനു നേരത്തേ അറിയുക മാത്രമല്ല, അല്ലാഹു തന്നെ തന്റെ ഇച്ഛയാല്‍ അപ്രകാരം തീരുമാനിച്ച് അതു രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി എനിക്ക് ആ ഉദ്യമത്തില്‍ നിന്നും പിന്തിരിയാന്‍ സാധ്യമല്ല."

ഈ ആരോപണവും പരമാബദ്ധമാണ്‌. ഓരോ മനുഷ്യനും സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലോ നരകത്തിലോ എത്തിചേരുകയെന്ന കര്യം അല്ലാഹു നേരത്തെ ഒരു ഗ്രന്‍ഥത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഖുര്‍ആന്‍ പറയുന്നു. എന്ന് വച്ചാല്‍, അല്ലാഹു അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചുവെന്നല്ല. മറിച്ച് ഓരോരുത്തര്‍ക്കും നല്‍കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം അവര്‍ എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കുമെന്ന് അല്ലാഹുവിന്ന് മുന്‍കൂട്ടി അറിയാം. ആ അറിവനുസരിച്ചാണ്‌ അവന്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഇന്നവന്‍ നേര്‍മാര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ ഇന്നവന്‍ ദുര്‍മാര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ എന്ന് അല്ലാഹു തീരുമാനിക്കുന്നില്ല. ഉണ്ടെന്ന് അല്ലാഹു പറഞ്ഞിട്ടില്ല.

വിധിവിശ്വാസത്തിന്റെ യാഥര്‍ത്ഥ്യമെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. താഴെ പറയുന്നവ ശ്രദ്ധിക്കുക:

1. അല്ലാഹു മനഃപൂര്‍വ്വം ആരെയും നേര്‍മാര്‍ഗ്ഗത്തിലാക്കുകയോ വഴിതെറ്റിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല.
2. മനുഷ്യേച്ഛയും ദൈവേച്ഛയും ഉണ്ട്.
3. ഓരോ കാര്യത്തിലും രണ്ടിന്റെയും തോത് എത്രയാണെന്ന് അല്ലാഹുവിന്നറിയാം. അതനുസരിച്ചാണ്‌ അവന്‍ വിധി കല്‍പ്പിക്കുക.
4. മനുഷ്യേച്ഛ ദൈവേച്ഛക്ക് വിധേയമാണ്‌. അഥവാ ദൈവേച്ഛയനുസരിച്ചാണ്‌ മനുഷ്യേച്ഛ നടപ്പില്‍ വരുന്നത്.
5. സന്‍മാര്‍ഗ്ഗമോ ദുര്‍മാര്‍ഗ്ഗമോ രണ്ടിലൊന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ മനുഷ്യേച്ഛയ്ക്ക് സാധിക്കും.
6. രണ്ടിലൊന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ അല്ലാഹു മനുഷ്യനെ നിര്‍ബന്ധിക്കുന്നില്ല.
7. മനുഷ്യന്‍ എന്ത് തെരഞ്ഞെടുത്താലും ആ വഴിക്ക് അല്ലാഹു അവനെ നയിക്കും.
8. അല്ലാഹു നേര്‍മാര്‍ഗ്ഗത്തിലാക്കി/ ദുര്‍മാര്‍ഗ്ഗത്തിലാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ്‌.
9. മനുഷ്യ കഴിവിന്നതീതമായതോ അവന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലില്ലാത്തതോ ആയ ഒന്നിന്റെയും ഉത്തരവാദിത്തം അല്ലഹു മനുഷ്യനെ ഏല്‍പ്പിച്ചിട്ടില്ല.
10. മനുഷ്യനെ വഴിതെറ്റിക്കാനുള്ള 'അധികാരം' അല്ലാഹു പിശാചിന്നും നല്‍കിയിട്ടില്ല.
11. പിശാചിന്‍റെ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കാനും നിരസിക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും കഴിവും മനുഷ്യന്നുണ്ട്.
12. പിശാചിനെ സംബന്ധിച്ച്, പ്രവാചകന്‍മാരിലൂടെയും വേദങ്ങളിലൂടെയും അല്ലാഹു നേരത്തെ തന്നെ മനുഷ്യന്ന് താക്കീത് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.
13. അത്കൊണ്ട് പിശാചിനാല്‍ വഴിതെറ്റിക്കപെട്ടാല്‍ പോലും വഴികേടിന്‍റെ ഉത്തരവാദി മനുഷ്യന്‍ തന്നെയാണ്‌.
14. നന്മയാകട്ടെ തിന്മയാകട്ടെ തന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്‌ മനുഷ്യനാണ്‌ ഉത്തരവാദി; അല്ലാതെ അല്ലാഹുവല്ല.
15. ഉത്തരവാദിത്തം മനുഷ്യന്നാകയാല്‍ അവന്‍ രക്ഷാ ശിക്ഷകള്‍ക്കര്‍ഹനാണ്‌.
16. പ്രപഞ്ചത്തില്‍ അതിന്റെ തുടക്കം മുതല്‍ ഒടുക്കം വരെ നടക്കുന്ന സകലതും അല്ലാഹു മുന്‍കൂട്ടി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
17. ഓരോ വ്യക്തിയും സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലോ നരകത്തിലോ എവിടെയാണെത്തിച്ചേരുകയെന്ന കാര്യവും ഈ രേഖയിലുണ്ടെങ്കിലും ഈയൊരു കാര്യത്തില്‍ അല്ലാഹു സ്വയം തീരുമാനമെടുക്കുന്നില്ല.
18. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ഇച്ഛാ സ്വാതന്ത്ര്യം എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കുമെന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള തന്റെ അറിവനുസരിച്ച് ആര്‌ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ ആര്‌ നരകത്തില്‍ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്‌ അല്ലാഹു ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഈ വസ്തുതകള്‍ ചര്‍ച്ചാ വിധേയമാകേണ്ടതുണ്ട്. ഖുര്‍ആന്‍ സൂക്തങ്ങളും ഹദീസുകളും ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടില്ല. അവ ചര്‍ച്ചയ്ക്കിടയില്‍ ആകാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്‌. വിധി വിശ്വസത്തെ അനുകൂലിച്ചോ പ്രതികൂലിച്ചോ താങ്കള്‍ക്ക് പറയാനുള്ളവ കേള്‍ക്കാനും വിലയിരുത്താനും അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവ പഠിക്കാനും എനിക്ക് താല്‍പര്യമുണ്ട്.135 comments:

 1. വൈരുദ്ധ്യമില്ലായ്മ ദൈവികമാണെന്നതിന്റെ തെളിവാണെങ്കില്‍, ഒന്നാം ക്ലാസിലെ പഠപുസ്തകത്തില്‍ വൈരുദ്ധ്യമൊന്നുമില്ലെന്നത് അത് ദൈവികമാണെന്നതിന്റെ തെളിവാണോ എന്നാണ്‌ വിമര്‍ശകരുടെ പരിഹാസച്ചോദ്യം. 23 വര്‍ഷം കൊണ്ട് പല സന്ദര്‍ഭങ്ങളിലായി- വിശ്വാസം, ദൈവശാസ്ത്രം, ആരാധനകള്‍, അനുഷ്ഠാനങ്ങള്‍, കുടുംബ ജീവിതം, സാമൂഹികം, സാമ്പത്തികം, രാഷ്ട്രീയം, യുദ്ധം, സമാധാനം, ഭരണം, കോടതി, മരണം, ഖബ്‌ര്‍, പരലോകം, സ്വര്‍ഗ്ഗം, നരകം എന്നിങ്ങനെ മനുഷ്യ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിഷയങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു കൃതി രചിക്കുന്നത് ആ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നുവെങ്കില്‍ അതില്‍ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടാകുമായിരുന്നു എന്നാണ്‌ ഖുര്‍ആന്‍ പറഞ്ഞത്. അല്ലാതെ വൈരുദ്ധ്യമില്ലാത്തതെല്ലാം ദൈവികമാണെന്ന് അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പരിഹാസികള്‍ക്ക് വചനവും പൊരുളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അന്വേഷിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ; അങ്ങനെ ചെയ്താല്‍ പിന്നെ പരിഹസിക്കാന്‍ വകുപ്പ്പില്ലാതെ പോകുമല്ലോ.

  ReplyDelete
 2. ദൈവേച്ഛയും മനുഷ്യേച്ഛയും

  ഖുര്‍ആന്‍ പറയുന്നു: " (നിന്റെ ഇത്തരം വചനങ്ങള്‍ക്കു മറുപടിയായി) ഈ ബഹുദൈവവിശ്വാസികള്‍ തീര്‍ച്ചയായും പറയും: അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കില്‍ ഞങ്ങള്‍ ബഹുദൈവാരാധകരാകുമായിരുന്നില്ല. ഞങ്ങളുടെ പൂര്‍വപിതാക്കളും ആകുമായിരുന്നില്ല. ഞങ്ങള്‍ യാതൊന്നും നിഷിദ്ധമാക്കുകയുമില്ലായിരുന്നു.`124 അവര്‍ക്കു മുമ്പുള്ള ജനവും ഇതുപോലുള്ള സംഗതികള്‍തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സത്യത്തെ നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒടുവില്‍ അവര്‍ നമ്മുടെ ദണ്ഡനം ആസ്വദിച്ചു. അവരോടു പറയുക: `നിങ്ങളുടെ പക്കല്‍, ഞങ്ങളുടെ മുമ്പില്‍ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന വല്ല ജ്ഞാനവും ഉണ്ടോ? നിങ്ങള്‍, കേവലം ഊഹാധിഷ്ഠിതമായി ചലിക്കുകയും വെറും അനുമാനങ്ങളാവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.` ഇനിയും പറയുക: `(നിങ്ങളുടെ ഈ ന്യായങ്ങള്‍ക്ക് എതിരായി) കുറിക്കുകൊള്ളുന്ന ന്യായം അല്ലാഹുവിന്റേതാകുന്നു. അല്ലാഹു ഇഛിച്ചെങ്കില്‍, നിസ്സംശയം നിങ്ങള്‍ക്കെല്ലാവര്‍ക്കും അവന്‍ സന്മാര്‍ഗം നല്‍കുമായിരുന്നു.`125 (6/148)

  ഈ സൂക്തത്തിന്ന് മൌദൂദി എഴുതിയ രണ്ട് വ്യാഖ്യാനക്കുറിപ്പുകള്‍ (124, 125) കൂടി കണുക:

  124. തങ്ങളുടെ അബദ്ധചെയ്തികള്‍ ന്യായീകരിക്കുവാന്‍ വേണ്ടി എക്കാലത്തും കുറ്റവാളികളും കേഡികളും ഉന്നയിക്കാറുള്ള ഒരൊഴികഴിവാണിത്: ഞങ്ങള്‍ ബഹുദൈവത്വം സ്വീകരിക്കുകയും ചില വസ്തുക്കള്‍ നിഷിദ്ധമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അതു ദൈവത്തിന്റെ വേണ്ടുകയോടെയാണ്. അല്ലാഹു ഇഛിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കില്‍ ഞങ്ങളില്‍നിന്ന് ഇത്തരം പ്രവൃത്തികള്‍ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? അപ്പോള്‍ പടച്ചവന്റെ വേണ്ടുകയായതുകൊണ്ടു ഇതൊന്നും ഒരു തെറ്റല്ല; കുറ്റവുമല്ല. അഥവാ വല്ല കുറ്റവുമുണ്ടെങ്കില്‍ അതു ഞങ്ങളുടെതല്ല, അവന്റെതാണ്. ഞങ്ങള്‍ എന്തൊന്നു ചെയ്തുവോ അതു ദൈവം ചെയ്യിച്ചതാണ്. മറ്റൊന്നു ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ കഴിവിന്നതീതമായിരുന്നു.
  (തുടരും) (125 ആം വ്യാഖ്യാനക്കുറിപ്പ് അടുത്ത കമന്റില്‍)

  ReplyDelete
 3. 125. പ്രസ്തുത ഒഴികഴിവിന്നുള്ള പൂര്‍ണ്ണമായ മറുപടിയത്രെ ഇത്. ഈ വിശകലനത്തില്‍ നിന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ഒന്നാമതായി അല്ലാഹു പറഞ്ഞു: സ്വന്തം തെറ്റുകുറ്റങ്ങള്‍ക്ക് പടച്ചവന്റെ വേണ്ടുകയെന്നു ഒഴികഴിവ് പറയുന്നതും ശരിയായ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശം സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുന്നതും പണ്ടുമുതല്‍ക്കേ കുറ്റവാളികള്‍ സ്വീകരിച്ചുപോന്ന ഒരടവാണ്. അതിന്റെ പരിണാമമോ നാശവും. സത്യത്തിന്നെതിരായി ജീവിച്ചതിന്റെ ദുഷ്ഫലം അവരനുഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്തു. രണ്ടാമതായി, അല്ലാഹു പറഞ്ഞു: ഒഴികഴിവിനായി നിങ്ങളുന്നയിക്കുന്ന ഈ ന്യായം ശരിയായ ജ്ഞാനത്തെ ആധാരമാക്കിയുള്ളതല്ല. വെറും ഊഹവും അനുമാനവും മാത്രമാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ വേണ്ടുകയെന്നൊരു പ്രയോഗം നിങ്ങള്‍ എവിടെനിന്നോ കേട്ടു. അതിന്മേല്‍ അനുമാനങ്ങളുടെ ഒരു കോട്ട കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും ചെയ്തു. മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യഥാര്‍ഥത്തില്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ വേണ്ടുക എന്താണെന്ന് നിങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കിയതേയില്ല. ദൈവേഛയെ നിങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഒരുത്തന്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ വേണ്ടുകയോടെ മോഷണം നടത്തുന്നുവെങ്കില്‍ മോഷ്ടാവ് കുറ്റക്കാരനല്ല. കാരണം, ദൈവേഛക്ക് വിധേയമാണ് അവനത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വാസ്തവമാകട്ടെ, മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവേഛയുടെ പൊരുള്‍ ഒരിക്കലും അതല്ല. മനുഷ്യന്റെ മുമ്പില്‍ കൃതജ്ഞതയുടെയും കൃതഘ്നതയുടെയും രണ്ടു മാര്‍ഗങ്ങള്‍ അല്ലാഹു തുറന്നുവെക്കുന്നു. അനുസരണത്തിനും ധിക്കാരത്തിനുമുള്ള അവസരം നല്‍കുന്നു. ഈ രണ്ടു മാര്‍ഗങ്ങളിലൊന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത് പ്രവര്‍ത്തിപ്പാനുള്ള സ്വാതന്ത്യ്രം മനുഷ്യന് സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. തെറ്റോ ശരിയോ ആയ ഏത് വഴിക്ക് അവന്‍ പോവാനുദേശിക്കുന്നുവോ അതിനുള്ള സൌകര്യം ദൈവം ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നു. തന്റെ സാര്‍വ ലൌകിക താല്‍പര്യങ്ങള്‍ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അനുവദിക്കാവുന്നത്ര ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുവാന്‍ ദൈവം അവന്ന് സമ്മതവും സൌകര്യവും നല്‍കുന്നു. അതാണ് വേണ്ടുകയുടെ ശരിയായ സാരം. അതിനാല്‍ ശിര്‍ക്ക് പ്രവര്‍ത്തിപ്പാനും വിശുദ്ധ ഭോജ്യങ്ങളെ നിഷിദ്ധമാക്കാനും മറ്റും നിങ്ങള്‍ക്കും നിങ്ങളുടെ പൂര്‍വികന്മാര്‍ക്കും ഉതവി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങള്‍ക്കല്ല, ദൈവത്തിനാണെന്ന് പറയുന്നതിനര്‍ഥമില്ല. രണ്ടിലൊന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്യ്രവും സൌകര്യവും നല്‍കിയിരിക്കെ തെറ്റായത് തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും ചെയ്തതിനുത്തരവാദികള്‍ നിങ്ങള്‍ മാത്രമാണ്. അവസാനമായി ഒരൊറ്റവാക്കില്‍ കാര്യത്തിന്റെ കഴമ്പ് എടുത്തുകാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۖ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٤٩﴾ അതായത്,‘`അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കില്‍ ഞങ്ങള്‍ ബഹുദൈവാരാധകരാകുമായിരുന്നില്ല.` എന്ന നിങ്ങളുടെ ഒഴികഴിവും ന്യായീകരണവും കൊണ്ട് വാദം പൂര്‍ണമാകുന്നില്ല. വാദം പൂര്‍ത്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങള്‍ പറയേണ്ടിയിരുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്. ‘അല്ലാഹു ഇഛിച്ചെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ക്കെല്ലാവര്‍ക്കും അവന്‍ സന്മാര്‍ഗം നല്‍കുമായിരുന്നു’. മറ്റൊരുവിധം പറഞ്ഞാല്‍ നിങ്ങള്‍ സ്വന്തം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്വാതന്ത്യ്രത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നേര്‍വഴിക്ക് നടപ്പാന്‍ ഒരുക്കമില്ല. മലക്കുകളെയെന്നപോലെ നിങ്ങളെയും അല്ലാഹു ജന്മനാ സന്മാര്‍ഗികളാക്കണമെന്നാണ് നിങ്ങളുദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഇഛ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതായിരുന്നുവെങ്കില്‍ തീര്‍ച്ചയായും അവനതു ചെയ്യുമായിരുന്നു. പക്ഷേ, ദൈവേഛ അതല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങള്‍ സ്വയം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ദുര്‍മാര്‍ഗത്തില്‍ ചരിക്കുവാന്‍ നിങ്ങളെ അനുവദിച്ചത്". (thafheem.net)

  ReplyDelete
 4. ഖുര്‍ആന്‍ പറയുന്നു: എന്നാല്‍, ആര്‍ (ദൈവമാര്‍ഗത്തില്‍) ധനം നല്‍കുകയും (ദൈവധിക്കാരത്തെ) സൂക്ഷിക്കുകയും നന്മയെ സത്യമായി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തുവോ, അവന് നാം സുഗമമായതിലേക്ക് വഴിയൊരുക്കിക്കൊടുക്കുന്നു. എന്നാല്‍ ആര്‍ ലുബ്ധനാവുകയും (ദൈവത്തിന്റെ) ആശ്രയംവേണ്ടെന്നു നടിക്കുകയും നന്മയെ തള്ളിപ്പറയുകയും ചെയ്യുന്നുവോ അവന് നാം ദുര്‍ഘടമായതിലേക്ക് വഴിയൊരുക്കിക്കൊടുക്കുന്നു. (92:5-10)

  ഏത് വഴിയാണോ മനുഷ്യന്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ആ വഴിക്ക് അല്ലാഹു മനുഷ്യനെ നയിക്കുമെന്നാണ്‌ ഇവിടെ പറയുന്നത്. നന്‍മ തെരഞ്ഞെടുത്തവനെ നന്‍മയുടെയും എളുപ്പത്തിന്റെയും വഴിയില്‍ നയിക്കുന്നു. അത്പോലെ തിന്‍മ തെരഞ്ഞെടുത്തവനെ പ്രയാസത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഇവിടെ ദൈവം മനുഷ്യേച്ഛ നടപ്പിലാക്കിക്കൊടുക്കുകയാണ്‌ ചെയ്യുന്നത്. വിശ്വാസ കാര്യത്തില്‍ ഈ ഉത്തരവാദിത്തം അല്ലാഹു ഏറ്റെടുത്തിരിക്കയാണ്‌. ഇവിടെ മനുഷ്യേച്ഛ നടപ്പിലാകുന്നത് ദൈവേച്ഛ അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ്‌. അതായത് മനുഷ്യേച്ഛ നടപ്പിലാക്കിക്കൊടുക്കുകയെന്നത് അല്ലാഹു തന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമായി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു. അല്ലാതെ മനുഷ്യേച്ഛക്ക് വിധേയമാണ്‌ ദൈവേച്ഛ എന്ന് ഇതിന്നര്‍ത്ഥമില്ല. അതേ പോലെ മനുഷ്യന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അല്ലാഹു നിരാകരിക്കുമെന്നും ഖുര്‍ആന്‍ പറയുന്നില്ല. മനുഷ്യന്റെ ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യം സ്വതന്ത്രമല്ല; അത് ദൈവം നല്‍കിയതാണ്‌. അത്കൊണ്ട് അവന്ന് വിധേയവുമാണ്‌.

  ReplyDelete
 5. ആലിക്കോയ സര്‍,

  ഈ സൈറ്റ് Internet Explorer ലും fireFox ലും വായിക്കാന്‍ പ്രയാസമുണ്ട്... Font Problem ആണ് എന്ന എന്ന് തോനുന്നു.
  എന്ത് ചെയ്യണം ?.
  In Google Chrome working fine...

  ReplyDelete
 6. I am using google chrome, and typing in http://kerals.com/write_malayalam/malayalam.htm

  ReplyDelete
 7. more than 90% not using google chrome. So it is difficult to read. Please try to use firefox for ie 8.0

  ReplyDelete
 8. Br. Aalikoya,

  text is unreadable. solve it.

  if you give any link, do not give url
  try this script.

  < a h r e f = ” Copy the url of the post from the address bar and past here and close “ > and give Malayalam text you want or copy the name of the post and paste and close the tag < / a >

  Hope it is ok, now you give link anywhere in your comment you post.

  copy and keep this for your conveninet < a h r e f = ” “ > < / a >

  no space except after a

  ReplyDelete
 9. ആലിക്കോയ മാഷെ,
  വായിക്കാൻ അൽപം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്‌. കഴിയുമെങ്കിൽ വരമൊഴി ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്ത്‌ അതിൽ ടൈപ്‌ ചെയ്തുനോക്കൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിന്റെ മലയാളം ട്രാൻസ്‌ലിട്രേറ്റർ ഒന്ന് ശ്രമിക്കൂ.
  http://www.google.com/transliterate/
  വിധിവിശ്വാസം ഞാൻ ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കട്ടെ. ആദ്യം ഒന്ന് പോയിന്റിട്ട്‌ എഴുതാം, എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ, വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പറയുമല്ലൊ.
  1. പ്രപഞ്ചാരംഭം മുതൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവം എഴുതിവെച്ചിട്ടുണ്ട്‌. അതിനനുസരിച്ചേ കാര്യങ്ങൾ നടക്കൂ.
  2. മനുഷ്യന്‌ സ്വന്തം വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്‌. ഏത്‌ വഴി അവൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നുവോ ആ വഴിയ്ക്ക്‌ ദൈവം അവനെ നയിയ്ക്കും. ഇവിടെ ദൈവം അവനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നില്ല.
  3. മനുഷ്യേച്ഛ കൊണ്ടുമാത്രം കാര്യങ്ങൾ നടക്കില്ല, അതിന്‌ ദൈവേച്ഛ കൂടി ആവശ്യമാണ്‌.
  4. മനുഷ്യേച്ഛ മൂലം മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്‌ അവന്‌ സ്വർഗ്ഗമോ നരകമോ ലഭിയ്ക്കും.
  5. മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം എന്നത്‌ ഒരു പരീക്ഷണമാണ്‌, ആരാണ്‌ നന്മയോടുകൂടിയ ജീവിതം നയിയ്ക്കുക എന്നറിയാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പരീക്ഷണം.
  6. പിശാച്‌ ചെയ്യുന്നത്‌ മനുഷ്യനെ വഴിതെറ്റിക്കുക എന്നതാണ്‌. ഇത്‌ ദൈവം ഏൽപിച്ച പണിയല്ല, പിശാച്‌, അവന്‌ നൽകിയ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിച്ച്‌ ചെയ്യുന്നതാണ്‌. പിശാച്‌ അത്‌ ചെയ്യും എന്നത്‌ ദൈവത്തിനറിയാം.
  7. ഏത്‌ മനുഷ്യൻ ഏത്‌ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കും, എങ്ങിനെ ജീവിയ്ക്കും, മരിക്കും എന്നൊക്കെ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്‌.

  ഓടോ - ജബ്ബാർ മാഷിന്റെ ബ്ലോഗിൽ വൈരുദ്ധ്യത്തെക്കുറിച്ച്‌ ഞാനെഴുതിയ കമന്റ്‌ ഇപ്പോഴും അതുപോലെത്തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട്‌.

  ReplyDelete
 10. To അപ്പൂട്ടൻ:
  നാളെ പരലോകത്ത് ദൈവത്തിന്ന് മുമ്പില്‍, ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങള്‍ക്കാണോ മനുഷ്യന്‍ ഉത്തരവാദിയാകുന്നത് ആ കാര്യങ്ങളില്‍ തനിക്ക് വേണ്ടി തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ മനുഷ്യന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇനത്തില്‍ അല്ലാഹു മനുഷ്യന്ന് വേണ്ടി തീരുമാനമെടുക്കുന്നില്ല; ഒരു നിര്‍ബന്ധവും അല്ലാഹു ചെലുത്തുന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് വന്നാലെ വിധി വിശ്വാസത്തില്‍ അപാകത കാണേണ്ടതുള്ളു.

  ReplyDelete
 11. ആലിക്കോയ മാഷെ,
  ഞാൻ ആ ഒരു രീതിയിലേയ്ക്ക്‌ ചുരുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.
  വിധിവിശ്വാസത്തിന്റെ സാധിക്കാവുന്ന aspects ഒന്നിച്ചെടുത്ത്‌ ചർച്ച ചെയ്താലല്ലെ ശരിയേത്‌, തെറ്റേത്‌ എന്ന് അറിയാനാവൂ. അതിനാലാണ്‌ പോയിന്റിട്ടെഴുതിയത്‌. സമയമുണ്ടെങ്കിൽ, ചർച്ചയാവാം.
  അതിനുമുൻപ്‌ ഞാൻ എഴുതിയതിലെ തെറ്റുകൾ/വിട്ടുപോയവ പറഞ്ഞാൽ സഹായകരമായിരിക്കും.

  ReplyDelete
 12. അപ്പൂട്ടൻ said:
  "ജബ്ബാർ മാഷിന്റെ ബ്ലോഗിൽ വൈരുദ്ധ്യത്തെക്കുറിച്ച്‌ ഞാനെഴുതിയ കമന്റ്‌ ഇപ്പോഴും അതുപോലെത്തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട്‌."

  = ഇതിന്റെ മറുപടി

  ഇവിടെ
  ഉണ്ട്.

  ReplyDelete
 13. To അപ്പൂട്ടൻ:
  വിധി വിശ്വാസം 18 പോയന്റുകളിലായി ഞാന്‍ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് വായിച്ചിട്ട് താങ്കള്‍ക്ക് ബോദ്ധ്യമാവാത്തവയോ പുതിയ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കില്‍ അവ ചോദിക്കുക. അതായിരിക്കും നല്ലത്.

  ReplyDelete
 14. ആലിക്കോയ മാഷെ,
  ചർച്ച അതിനുശേഷവും ഏറെ മുന്നോട്ടുപോയല്ലൊ. ഞാൻ ലിങ്ക്‌ തന്ന കമന്റ്‌ താങ്കളുടെ ഉത്തരത്തിനു ശേഷമുള്ളതാണ്‌.

  ReplyDelete
 15. വിധി വിശ്വാസത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ്‌ പറയുന്നതെങ്കില്‍ അത് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാല്‍ നന്നായിരിക്കും. ഇവിടെ വിധി വിശ്വാസം മാത്രം ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നതാകും ഉചിതം. ജബ്ബാറിന്റെ ബ്ലോഗില്‍ നടന്ന ചര്‍ച്ച വേണമെങ്കില്‍ അവിടെ തന്നെ തുടരാവുന്നതുമാണ്‌.

  ReplyDelete
 16. ആലിക്കോയ മാഷെ,
  ഓഫ്‌ ടോപിക്‌ ആണെന്ന് എഴുതിയത്‌ ഇവിടെ തുടരാൻ താൽപര്യമില്ലാത്തതിനാൽ തന്നെയാണ്‌ (ഓടോ എന്നെഴുതുന്നത്‌ ഓഫ്‌ ടോപിക്‌ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ്‌). അവിടെ ഉത്തരം ഒന്നും കണ്ടില്ല, കൂടാതെ അറുനൂറ്റിചില്വാനം കമന്റുകൾ കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിയ്ക്ക്‌ ഞാൻ താങ്കൾക്ക്‌ ഒരു റിമൈൻഡർ ഇട്ടാലും താങ്കൾ കാണുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല. അതിനാൽ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു, അത്രമാത്രം.
  ഇവിടെ പോസ്റ്റായോ അവിടെ കമന്റായോ ഇട്ടാൽ തുടരാം, ഇല്ലെങ്കിലും എനിക്ക്‌ പ്രത്യേകിച്ച്‌ വിരോധമൊന്നുമില്ല.
  ഇവിടുത്തെ വിഷയം കൃത്യമായി അറിയാം, വിഷയസംബന്ധമായ മര്യാദകൾ പാലിക്കാനും ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്‌.

  ReplyDelete
 17. അപ്പൂട്ടൻ:
  അവിടെ താങ്കള്‍ കമന്റിട്ടാല്‍ അത് എനിക്ക് ഇ മെയ്‌ലില്‍ ലഭിക്കുന്നതാണ്‌. വിധി വിശ്വാസത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ ചര്‍ച്ച തുടരാന്‍ താല്‍പര്യം. അപ്പോഴാണ്‌ ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് ഏകാഗ്രത കിട്ടുക.

  ReplyDelete
 18. ഖുര്‍ആന്‍ അവതരണം സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ ഒരു ചര്‍ച്ചയുണ്ട്. താങ്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയാല്‍ നന്നായിരികും.

  ബ്ലോഗ് ശരിക്കും വായിക്കാന്‍ ഗൂഗ്‌ള്‍  ക്രോം  ഉപയോഗിച്ചു നോക്കുക. മലയളം ടൈപ് ചെയ്യാന്‍  ഇതാണ്‌ ഉത്തമം.

  ReplyDelete
 19. ദൈവം മനുഷ്യന് ഇച്ഛാ സ്വാതന്ത്ര്യം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവന് ശരിയെന്നു തോന്നിയത് സ്വീകരിക്കുന്നത് ദൈവേച്ഛതന്നെയാണെന്നാണ്. ഇതാണ് മതവാദികളുടെ വാദം. ദൈവം തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ചെയ്യുന്നവരെ മരണശേഷം നരകത്തിലയക്കും. പക്ഷേ ദൈവം മനുഷ്യര്‍ക്ക് ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യം നല്‍കിയതിനു ശേഷം ഒരു കൂട്ടരോട് പറയുന്നു ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളെ കാണുന്നിടത്തു വച്ചു കൊന്നു കളയാന്‍. ഇതൊരുതരം വഞ്ചനയല്ലേ? മനുഷ്യന് സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ചുകൊടിത്തിട്ട് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത രീതിയില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവനെ തന്റെ പിണിയാളുകളെ വിട്ട് കൊല്ലിക്കുന്നത് എന്തൊരു കാരുണ്യം. അതു മാത്രമല്ല ദൈവം കുറച്ചുപേരുടെ മനസ്സുകള്‍ക്കും കാതുകള്‍ക്കും മുദ്രയും വച്ചിരിക്കുകയാണ്. മുദ്രവയ്യും, കൊലാളികളെ വാടകയ്ക്കെടുക്കലും ദൈവം തന്നെയാണെന്നതാണ് തമാശ. സമൂഹത്തില്‍ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ നിലനിര്‍ത്താന്‍ മനുഷ്യന്‍ കണ്ടെത്തിയ മാര്‍ഗ്ഗമാണെങ്കില്‍ ന്യായീകരണമുണ്ടായിരുന്നു.


  ജബ്ബാര്‍ മാഷിന്റെ ബ്ലോഗില്‍ ഇട്ട കമന്റിന്റെ ചുരുക്കമാണിത്. ഇതിനൊരു വിശദീകരണം കിട്ടിയാല്‍ നന്നായിരുന്നു.

  ReplyDelete
 20. പ്രിയ അപ്പുട്ടാ ഞാന്‍ ഇവിടെ ഒരു comment എഴുതീടുണ്ട്...

  ReplyDelete
 21. രാജന്‍: "ദൈവം മനുഷ്യന് ഇച്ഛാ സ്വാതന്ത്ര്യം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവന് ശരിയെന്നു തോന്നിയത് സ്വീകരിക്കുന്നത് ദൈവേച്ഛതന്നെയാണെന്നാണ്. ഇതാണ് മതവാദികളുടെ വാദം. ദൈവം തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ചെയ്യുന്നവരെ മരണശേഷം നരകത്തിലയക്കും".

  ഈ പ്രസ്താവന മൂന്ന് കാര്യങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നു:

  1. ദൈവം മനുഷ്യന് ഇച്ഛാ സ്വാതന്ത്ര്യം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.
  2. അവന് ശരിയെന്നു തോന്നിയത് സ്വീകരിക്കുന്നത് ദൈവേച്ഛതന്നെയാണെന്നാണ്.
  3. ദൈവം തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ചെയ്യുന്നവരെ മരണശേഷം നരകത്തിലയക്കും

  ഇസ്‌ലാമിക കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് ഇവയില്‍ ഒന്നും മൂന്നും ശരിയാണ്‌. എന്നാല്‍ രണ്ടാമത്തേത് തെറ്റാണ്‌. മനുഷ്യന്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ അവന്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് മനുഷ്യേച്ഛയനുസരിച്ച് തന്നെയാണ്‌; ദൈവേച്ഛയനുസരിച്ചല്ല. എന്നാല്‍ അവന്‍ തെരഞ്ഞെടുത്ത കാര്യങ്ങള്‍ നടപ്പില്‍ വരുന്നത് ദൈവേച്ഛയനുസരിച്ചാണ്‌. ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യേച്ഛയാകയാല്‍ മനുഷ്യന്‍ തന്നെയാണ്‌ അതിന്നുത്തരവാദി.
  താങ്കള്‍ പറഞ്ഞ ബാക്കി കാര്യങ്ങള്‍ വിധി വിശ്വാസവുമായി ബന്ധമുള്ളതല്ല. അതിനാല്‍ അവ നമുക്ക് ഇവിടെ ചര്‍ച്ച
  നടത്താം.

  ReplyDelete
 22. ഒരു കാര്യം പഠിക്കാന്‍ വേണ്ടിയാണു താങ്കള്‍ ഈ വര്‍ക്ക്‌ ചെയ്യുന്നതെങ്കില്‍ ചിന്തിക്കുക. എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു തന്ന നബി(സ) ഈ പഠനം എങ്ങനെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ?. അറിയുക.
  ആര്‍ക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പഠിക്കുക എന്നതും അറിയുക എന്നതും രണ്ടാണ്. പഠിച്ചവര്‍ എല്ലാവരും അറിയുന്നവര്‍ ആകണമെന്നില്ല. പഠിച്ചത് അറിയാന്‍ കുറച്ചു കൂടി കഴിഞ്ഞേക്കാം. അറിഞ്ഞവര്‍ പഠിച്ചവരും അനുഭവിച്ചവരുമാണ്. അറിയൂ എന്നിട്ട് പഠിപ്പിച്ചത് പകരൂ.
  ഈ ജാടയൊക്കെ വലിച്ചെറിയൂ.. പഠിക്കാന്‍ മേനക്കെടൂ..

  ReplyDelete
 23. വിധിവിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ഖുര്‍ആന്‍ സൂക്തങ്ങള്‍ കാണുക:

  1. പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സകല കര്യങ്ങളും, അവയുടെ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളോടും കൂടി, അല്ലാഹു അറിയുന്നു.

  2. സകല കാര്യങ്ങളും വിശദാംശങ്ങളോട് കൂടി തന്നെ അല്ലഹു രേഖപ്പെടുത്തി വച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ രേഖയിലുള്ളത് സംഭവിച്ചിരിക്കും. ഇതിന്ന് വിരുദ്ധമായി ഒന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല. കാരണം, അവന്‍റെ അറിവ് പിഴയ്ക്കാത്തതാകുന്നു.
  وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (59) الأنعام
  മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെ താക്കോലുകള്‍ അല്ലാഹുവിങ്കലാകുന്നു. അവനല്ലാതെ അവ അറിയുന്നില്ല. കടലിലുള്ളതും കരയിലുള്ളതും അവന്‍ അറിയുന്നു. അവന്‍ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലാതെ ഒരിലയും കൊഴിയുന്നില്ല. ഭൂമിയുടെ ഇരുളുകളിലുള്ള ഒരു വിത്തോ ഉണങ്ങിയതോ പച്ചയോ (ജീവനുള്ളതോ ഇല്ലാത്തതോ) ആയ ഒന്നും ഇല്ല; വ്യക്തമായ ഒരു ഗ്രന്‍ഥത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടല്ലാതെ. (Quran 6:59)
  മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞു: إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ : اكْتُبْ . قَالَ : رَبِّ ، وَمَاذَا أَكْتُبُ ؟ قَالَ : اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ (أبوداود)
  അല്ലാഹു ആദ്യമായി സൃഷ്ടിച്ചത് പേനയാണ്‌. എന്നിട്ട് അതിനോട് പറഞ്ഞു: എഴുതുക. അത് ചോഇച്ചു: എന്റെ നാഥാ, എന്താണ്‌ ഞാന്‍ എഴുതേണ്ടത്? അല്ലാഹു: അന്ത്യനാള്‍ വരെയുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും തോതുകള്‍. (അബൂ ദാവൂദ്)

  3. അല്ലാഹുവിന്‍റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ളതാകട്ടെ സൃഷ്ടികളുടെ ഭാഗത്ത് നിനുള്ളതാകട്ടെ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്ലാഹുവിന്‍റെ ഉദ്ദേശ്യം (مَشِيئَة) അനുസരിച്ച് മാത്രമേ സംഭവിക്കുകയുള്ളു.
  قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (26) آل عمران പറയുക: അല്ലാഹുവേ, ആധിപത്യത്തിന്‍റെ ഉടമസ്ഥനേ, നീ ഉദേശിക്കുന്നവര്‍ക്ക് നീ ആധിപത്യം നല്‍കുന്നു. ന്നി ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരില്‍ നിന്ന് നീ ആധിപത്യം നീക്കം ചെയ്യുന്നു. നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവര്‍ക്ക് നീ പ്രതാപം നല്‍കുനു. നീ ഉദ്ദേശികുന്നവരെ നീ നിന്ദ്യരാക്കുന്നു. നന്മ നിന്റെ കയ്യിലാണ്‌. നീ എല്ലാറ്റിനും ക്ഴിവുള്ളവനാണ്‌. (3:26)


  4. പ്രപഞ്ചത്തിലെ സകല വസ്തുക്കളും അവയുടെ സത്തകള്‍, വിശേഷണങ്ങള്‍, പ്രവൃത്തികള്‍ എല്ലാം അല്ലാഹു സൃഷ്ടിച്ചതാണ്‌. وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (96) الصافات നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കര്‍മ്മങ്ങളെയും അല്ലാഹു സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. (37:96)

  5. സന്മാര്‍ഗ്ഗം അല്ലെങ്കില്‍ ദുര്‍മാര്‍ഗ്ഗം ഇവ രണ്ടിലൊന്ന് തനിക്ക് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ അല്ലാഹു മനുഷ്യനെ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു കാര്യത്തില്‍ മനുഷ്യന്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പില്‍ ഉത്തരവാദിയാണ്‌. അതിനാല്‍ രണ്ടിലൊന്ന് സ്വീകരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവന്നായിരിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണല്ലോ. അത് അല്ലാഹു അവന്ന് നല്‍കിയിരിക്കുന്നു. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ
  പറയുക: സത്യം നിന്റെ നാഥന്റെ പക്കല്‍ നിന്നാകുന്നു. ഇച്ഛിക്കുന്നവന്‍ വിശ്വസിക്കട്ടെ; ഇച്ഛിക്കുന്നവന്‍ നിഷേധികട്ടെ. (ഖുര്‍ആന്‍ 18/29)

  ReplyDelete
 24. ജബ്ബാര്‍ മാഷിന്‍റെ ബ്ലോഗില്‍ നിന്ന് ആലിക്കോയ സാഹിബിന്‍റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചാണ് ഇവിടെ എത്തിയത്. ബ്ലോഗു വായിച്ചു, വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല മാഷിന്‍റെ ബ്ലോഗിന്‍റെ പതിന്മടങ്ങ്‌ മികച്ചതാണ്. ശരിക്കും ഞാന്‍ എന്‍റെ ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തേണ്ടിയിരുന്നത് ഇവിടെയായിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പോള്‍ തിരിച്ചറിയുന്നു. അല്‍പ്പം വൈകിയാലും എന്‍റെ തുടര്‍നുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ കൂടുതല്‍ വിജ്ഞാനപ്രതമാക്കാന്‍ ഞാന്‍ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റുകയാണ്. യുക്തി എന്ന യുക്തിവാദി ബ്ലോഗര്‍ മാഷിന്‍റെ ബ്ലോഗില്‍ ഇട്ട ഒരു പോസ്റ്റിനു മറുപടി നല്‍കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നു.

  യുക്തി said...
  ഫിസിക്സും മെറ്റാഫിസിക്സും തമ്മില്‍ ബന്ധപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെട്ട് ഇപ്പോള്‍ മെറ്റാതിയറിയിലേക്കു കാടുകയറുന്നു.


  യുക്തിക്ക് metaphysics ഉം metatheory യും തമ്മില്‍ ഉള്ള വ്യത്യാസവും മനസ്സിലായില്ല അല്ലെ? എണ്ണം പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രജ്ഞരും ചിന്തകരും സഞ്ചരിച്ച വഴികളൊന്നും യുക്തിക്ക് സ്വീകാര്യവുമല്ല അല്ലെ?

  യുക്തിയുടെ ന്യൂട്ടോണിയന്‍ ഫിസിക്സ് വാദങ്ങളില്‍ നിന്ന് യുക്തി പ്രപഞ്ചം deterministic ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണെന്നു മനസ്സിലായി. അത് വച്ച് യുക്തിക്ക് ചിന്താസ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെന്നു കൂടി ഒന്ന് തെളീക്കാമോ?

  യുക്തി said...
  ക്വാണ്ടം മെക്കനിക്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് സബ് അറ്റോമിക് തലത്തിലെ വിഷയങ്ങളാണ്.അതിനെ നമ്മള്‍, നേരിട്ടനുഭവിക്കുന്ന സ്ഥൂല പ്രപഞവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നത് ശുദ്ധ അസംബന്ധമാണ്.അതു കൊണ്ട് ക്വാണ്ടം പ്രോബബിലിറ്റിയെ താങ്കള്‍ ഇവിടുത്തെ ചര്‍ച്ചയില്‍ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടുത്തി എന്നതാണ് എന്റെ ചോദ്യം.


  യുക്തി ആദ്യം പോയി universal wavefunction എന്താണെന്ന് ഒന്ന് പഠിക്ക്. Subatomic particles ചേര്‍ന്നാണ് പ്രപഞ്ചം രൂപപ്പെട്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാന്‍ പോലും യുക്തിക്ക് ഇതുവരെ സാധിച്ചില്ലേ? Wave functions ഇന് probabilistic nature ആണ് ഉള്ളത് എന്നെങ്കിലും യുക്തിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ? യുക്തി പറഞ്ഞ ശുദ്ദ അസംബന്ധം wiki എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എന്ന് നോക്കൂ.

  Quoting from wiki:
  Since the universal validity of the state function description is asserted, one can regard the state functions themselves as the fundamental entities, and one can even consider the state function of the entire universe. In this sense this theory can be called the theory of the "universal wave function," since all of physics is presumed to follow from this function alone.

  സമയം കിട്ടുമ്പോള്‍ "Quantum Universe", "Probabilistic Universe" എന്നിവയെ പറ്റി ഒക്കെ ഒന്ന് വായിക്ക്. എന്നിട്ടും യുക്തിക്ക് ഇതില്‍ സംശയം മാറുന്നില്ലെങ്കില്‍ Many-worlds interpretation, Copenhagen interpretation എന്നിവ യുക്തി എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ നന്നായിരിക്കും.

  Quoting from wiki:
  Many-worlds is a postulate of quantum mechanics that asserts the objective reality of the universal wavefunction.

  ഒരു മറുപടി ചാടിക്കേറി പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്യും മുന്‍പ് പത്തു മിനിറ്റെങ്കിലും അതിനെ ക്കുറിച്ചൊന്നു വായിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ ഈ അബദ്ധങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നില്ലേ? യുക്തിയിങ്ങനെ വെറുതെ രക്തസമ്മര്‍ദം കൂട്ടുന്നതുകൊണ്ട് ഒരുകാര്യവുമില്ല?

  ReplyDelete
 25. (ജബ്ബാറിന്റെ ബ്ലോഗില്‍ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഞാന്‍ നേരത്തെ എഴുതിയ കമന്റ്.)

  KK Alikoya said...
  Jabber: "മനുഷ്യരെല്ലാം നല്ലവരാകണമെന്ന് എന്തായാലും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.

  അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കില്‍ അതു സാധ്യമാക്കാന്‍ ദൈവത്തിനു നിഷ്പ്രയാസം കഴിയും.

  പക്ഷെ ദൈവം മനുഷ്യരെ “വഴി പിഴപ്പിക്കാനും” നരകത്തിലിടാനുമാണു തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.

  ദൈവം കാരുണ്യവാനുമാണ്.

  മനുഷ്യനു സ്വതന്ത്രമായി തീരുമാനമെടുക്കാം. പക്ഷെ അവന്‍ എന്തു തീരുമാനിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആദ്യമേ തീരുമാനിച്ചു രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

  വൈരുദ്ധ്യമില്ലെന്നു ലതീഫും ആലിക്കോയയും പറയുന്നു. ഇനി ഈ ചര്‍ച്ച മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല."

  = ലോകത്തുള്ള സകല മനുഷ്യരെയും നേര്‍മാര്‍ഗ്ഗത്തിലാക്കണമെന്ന് ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കില്‍ അവന്നത് സാധിക്കുമായിരുന്നു; ഒരു സംശയവുമില്ല. ഇത് ഖുര്‍ആന്‍ വ്യക്തമാക്കിയ കാര്യമാണ്‌. പക്ഷെ, അപ്പോള്‍ അവന്ന് 'മനുഷ്യനെ', ഇന്ന് നാം കാണുന്ന മനുഷ്യനെ, സൃഷ്ടിക്കാന്‍ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. മനുഷ്യന്റെ മഹത്വമറിയുന്നവരോടേ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുള്ളു. മറ്റു മൃഗങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില്‍ പെട്ട ഒരു മൃഗമാണ്‌ താനും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഇത് ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ സധിക്കുകയില്ലെന്നറിയാം. ഓരോ വസ്തുവിന്നും ദൈവം അതിന്റെ ഉണ്മ നല്‍കിയത് ഓരോ ദൌത്യം നിര്‍വ്വഹിക്കാന്‍ വേണ്ടിയാണ്‌.
  മനുഷ്യന്ന് ഈ ലോകം ഒരു പരീക്ഷണ ഗേഹമാണ്‌; അതാണ്‌ ദൈവനിശ്ചയം. ഇത് നടക്കണമെങ്കില്‍ എല്ലാവരെയും ദൈവം നല്ലവരാക്കാനോ ചീത്തയാക്കാനോ തീരുമനിക്കുകയല്ല; അവന്ന് ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യം നല്‍കുകയാണ്‌ വേണ്ടത്. അതാണ്‌ താന്‍ ചെയ്തതെന്ന് ദൈവം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്; നിരവധി ഖുര്‍ആന്‍ സൂക്തങ്ങളിലൂടെ:

  "നിങ്ങള്‍ എന്താണ് പ്രവര്‍ത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് അവന്‍ നന്നായി അറിയുന്നുണ്ട്. ആര്‍ സല്‍ക്കര്‍മവും കൊണ്ട് വരുന്നുവോ, അവന് അതിനേക്കാള്‍ വിശിഷ്ടമായ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. അത്തരമാളുകള്‍ ആ നാളിന്റെ ഭീതിയില്‍നിന്ന് സുരക്ഷിതരുമായിരിക്കും. തിന്മയുംകൊണ്ട് വരുന്നവനോ, അത്തരമാളുകളൊക്കെയും നരകത്തില്‍ മുഖംകുത്തി തള്ളിയിടപ്പെടുന്നതാകുന്നു. ചെയ്ത കര്‍മത്തിന്റേതല്ലാതെ മറ്റെന്തു ഫലമാണ് നിങ്ങള്‍ക്ക് കിട്ടുക? " (27:88-90)

  "പ്രവാചകന്‍, ജനങ്ങളെ അറിയിച്ചുകൊള്ളുക: `നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലുള്ളതെന്തോ, അത്-നിങ്ങള്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയാലും ഒളിച്ചുവച്ചാലും-അല്ലാഹു അറിയുന്നുണ്ട്. വാനലോകങ്ങളിലും ഭൂമിയിലുമുള്ളതൊന്നും അവന്റെ ജ്ഞാനത്തിനതീതമല്ല. അവന്റെ കഴിവ് സകലത്തേയും വലയം ചെയ്തതല്ലോ.` ഓരോ മനുഷ്യനും താനനുഷ്ഠിച്ച സല്‍കര്‍മത്തിന്റെയും ദുഷ്ക്കര്‍മത്തിന്റെയും ഫലം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരുനാള്‍ വരാനിരിക്കുന്നു. അന്നാളില്‍, തന്നില്‍നിന്ന് ആ ദിനം അതിദൂരം അകന്നുപോയെങ്കില്‍ എന്നത്രെ മനുഷ്യന്‍ ആഗ്രഹിക്കുക. അല്ലാഹു നിങ്ങളെ അവനെക്കുറിച്ചു ഭയപ്പെടുത്തുന്നു. അല്ലാഹു അവന്റെ അടിമകളോട് അതിരറ്റ ദയയുള്ളവനാകുന്നു." (3:29-30)

  " പ്രവാചകന്മാര്‍ അയയ്ക്കപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ നാം തീര്‍ച്ചയായും ചോദ്യംചെയ്യും. പ്രവാചകന്മാരോടും നാം ചോദിക്കുന്നതാകുന്നു; (അവര്‍ തങ്ങളുടെ ദൌത്യം എത്രത്തോളം നിര്‍വഹിച്ചുവെന്നും അതിന്റെ പ്രതികരണം എന്തായിരുന്നുവെന്നും). അനന്തരം നാം തന്നെ വ്യക്തമായ അറിവോടെ, കഴിഞ്ഞുപോയതെല്ലാം അവര്‍ക്കു വിവരിച്ചുകൊടുക്കും. നാമോ, എങ്ങും മറഞ്ഞുപോയിട്ടൊന്നുമുണ്‍ായിരുന്നില്ല. അന്നാളില്‍ തൂക്കം സാക്ഷാല്‍ സത്യമാകുന്നു. ആരുടെ തട്ട് ഭാരംതൂങ്ങുന്നുവോ, അവനായിരിക്കും വിജയം പ്രാപിച്ചവന്‍. ആരുടെ തട്ട് ഭാരശൂന്യമാകുന്നുവോ, അവര്‍ സ്വയം നഷ്ടത്തിലകപ്പെടുത്തിയവരാകുന്നു. എന്തെന്നാല്‍ അവര്‍ നമ്മുടെ സൂക്തങ്ങളോടു ധിക്കാരമനുവര്‍ത്തിച്ചുകൊണ്‍ണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു." (7:6-9)

  "വിധിപ്രസ്താവന കഴിയുമ്പോള്‍ ചെകുത്താന്‍ പറയും: `യാഥാര്‍ഥ്യമിതാകുന്നു: അല്ലാഹു നല്‍കിയ വാഗ്ദാനങ്ങളൊക്കെയും സത്യമായി. ഞാനും നിങ്ങള്‍ക്ക് വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ നല്‍കിയിരുന്നു. പക്ഷേ, ഞാനതു ലംഘിച്ചു. നിങ്ങളില്‍ എനിക്ക് യാതൊരധികാരവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാന്‍ എന്റെ വഴിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു. നിങ്ങള്‍ എന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു. അതിനാല്‍ ഇപ്പോ ള്‍ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ട. നിങ്ങളെത്തന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊളളുക. ഇവിടെ എനിക്ക് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനാവില്ല. നിങ്ങള്‍ക്ക് എന്നെയും രക്ഷിക്കാനാവില്ല. ഇതിനുമുമ്പ് നിങ്ങള്‍ എന്നെ ദിവ്യത്വത്തില്‍ പങ്കാളിയാക്കിയിരുന്നുവല്ലോ. എനിക്കതില്‍ യാതൊരുത്തരവാദിത്വവുമില്ല.` ഇത്തരം ധിക്കാരികള്‍ക്ക് നോവേറിയ ശിക്ഷ സുനിശ്ചിതമാകുന്നു." (14:22)
  (തുടരും)

  ReplyDelete
 26. (ജബ്ബാറിന്റെ ബ്ലോഗില്‍ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഞാന്‍ നേരത്തെ എഴുതിയ കമന്റ്.)

  = ഇതും ഇതു പോലുള്ളതുമായ സൂക്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍:
  1. അല്ലാഹു മനഃപൂര്‍വ്വം ആരെയും നേര്‍മാര്‍ഗ്ഗത്തിലാക്കുകയോ വഴിതെറ്റിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല.
  2. മനുഷ്യനെ വഴിതെറ്റിക്കാനുള്ള 'അധികാരം' അല്ലാഹു പിശാചിന്നും നല്‍കിയിട്ടില്ല.
  3. പിശാചിന്‍റെ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കാനും നിരസിക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും കഴിവും മനുഷ്യന്നുണ്ട്.
  4. പിശാചിനാല്‍ വഴിതെറ്റിക്കപെട്ടാല്‍ പോലും വഴികേടിന്‍റെ ഉത്തരവാദി മനുഷ്യന്‍ തന്നെയാണ്‌.
  5. മനുഷ്യര്‍ക്ക് അല്ലാഹു വിശ്വാസ സ്വാതന്ത്ര്യവും പ്രവര്‍ത്തന സ്വാതന്ത്ര്യവും നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.
  6. തന്‍റെ വിശ്വാസത്തിനും കര്‍മ്മത്തിനും ഓരോ മനുഷ്യനും ഉത്തരവാദിയാണ്‌.
  7. ഉത്തരവാദിത്തം മനുഷ്യന്നാകയാല്‍ അവന്‍ രക്ഷാ ശിക്ഷകള്‍ക്കര്‍ഹനാണ്‌.
  ഇത് മനുഷ്യനെ ദൈവം അറിയിച്ചിട്ടുള്ള വസ്തുതകളാണ്‌.


  മനുഷ്യന്ന് ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യം നല്‍കിയതിന്റെ അനന്തരഫലമായിട്ടാണ്‌ ദൈവത്തിന്ന് ഇത് പറയാന്‍ സധിക്കുന്നത്. ഈ ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യം നാം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുമുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇത് സര്‍വ്വതന്ത്ര സ്വതന്ത്രമല്ല; അല്ലാഹുവിന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക്, അഥവാ നാം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയമാണ്‌. ആ സാഹചര്യം നാം സ്വയം തീരുമാനിക്കുന്നതല്ലല്ലോ.
  അതേസമയം, മനുഷ്യന്ന് നല്‍കിയ ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്താന്‍ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ അല്ലാഹു ഉണ്ടാക്കിവച്ചിട്ടില്ല. അഥവാ ദൈവേച്ഛ മനുഷ്യേച്ഛയെ നിരാകരിക്കുന്നില്ല.
  നേരെ മറിച്ച്, എന്താണോ മനുഷ്യേച്ഛ അത് പൂര്‍ത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്‌ ദൈവേച്ഛ ചെയ്യുക എന്നും വ്യക്തമക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. "എന്നാല്‍ സന്മാര്‍ഗം വെളിപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞശേഷവും ദൈവദൂതനോട് ശത്രുതപുലര്‍ത്തുകയും സത്യവിശ്വാസികളുടേതല്ലാത്ത മാര്‍ഗം പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്നവനെ, അവന്‍ തിരിഞ്ഞതെങ്ങോട്ടാണോ അങ്ങോട്ടുതന്നെ തിരിച്ചുവിടുന്നതാകുന്നു. നാം അവനെ ഏറ്റവും ദുഷിച്ച സങ്കേതമായ നരകത്തിലേക്ക് തള്ളുകയും ചെയ്യും." (4/115)
  അല്ലാഹു ദുര്‍മാര്‍ഗ്ഗത്തിലാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പൊരുളിതാണ്‌. ആരാണോ ദുര്‍മാര്‍ഗ്ഗം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അവനെ ആ വഴിക്ക് അല്ലാഹു നടത്തുന്നു. 'തെളിയ്ക്കുന്ന വഴിക്ക് നടക്കാത്തവനെ നടക്കുന്ന വഴിക്ക് തെളി ക്കുക' എന്ന പ്രക്രിയയാണിവിടെ നടക്കുന്നത്. അവന്‍ തിരിഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് അവനെ നാം തിരിച്ചുവിടും എന്നാല്‍ ദൈവം മനുഷ്യേച്ഛ നടപ്പിലാകുന്നു എന്ന് തന്നെയാണല്ലോ അതിന്നര്‍ത്ഥം.
  ഇവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മനുഷ്യന്റേതാണ്‌. അത്കൊണ്ട് തന്നെ അവന്‍ ഉത്തരവദിയുമാണ്‌.
  ഒരേസമയത്ത് തന്നെ രണ്ടും (ദൈവേച്ഛയും മനുഷ്യേച്ഛയും) ഉണ്ടെന്നര്‍ത്ഥം. ഇതാണ്‌ പലര്‍ക്കും ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ പ്രയാസം തോന്നുന്ന കാര്യം; അത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ദ്വന്ദഭാവമാണ്‌. ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക മാത്രമാണ്‌ ഖുര്‍ആന്‍ ചെയ്തത്.
  ഇസ്‌ലാമിന്റെ വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളില്‍ മാത്രമല്ല; ശുദ്ധശാസ്ത്രം പഠിക്കുമ്പോഴും ഇത്പോലുള്ള ദ്വന്ദഭാവം അംഗീകരിക്കാന്‍ നാം നിര്‍ബന്ധിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുന്നത് തരംഗങ്ങളായിട്ടോ അതോ കണികകളായിട്ടോ? പ്രകാശത്തിന്റെ ചില സവിശേഷതകള്‍ വിശദീകരിക്കാന്‍ പ്രകാശം തരംഗമാണെന്ന് സമ്മതിക്കണം. എന്നാല്‍ മറ്റു ചില സവിശേഷതകള്‍ വിശദീകരിക്കണമെങ്കില്‍ പ്രകാശം കണികകളാണെന്ന് സമ്മതിക്കണം. എന്നാല്, ഇതില്‍ നാം വൈരുദ്ധ്യം ദര്‍ശിക്കാറില്ല; ഉള്‍ക്കൊള്ളാനോ സമ്മതിക്കാനോ പ്രയാസവുമില്ല. സമാനമായ മറ്റൊരു കാര്യം, അത് ദൈവവും മതവും വേദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാകുമ്പോള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളാനും അംഗീകരിക്കാനും താല്‍പര്യമില്ല; അത് കൊണ്ട് കഴിയുന്നുമില്ല.
  (തുടരും)

  ReplyDelete
 27. (ജബ്ബാറിന്റെ ബ്ലോഗില്‍ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഞാന്‍ നേരത്തെ എഴുതിയ കമന്റ്.)

  ദൈവേച്ഛയുടെയും മനുഷ്യേച്ഛയുടെയും തോത് എത്രയാണെന്ന് അല്ലാഹുവിന്നറിയാം; മനുഷ്യേച്ഛയുടെ അളവെത്രയോ അതിന്റെ തോതനുസരിച്ചുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമാണ്‌ നമുക്കുണ്ടാവുക. 'മറന്നുകൊണ്ടോ അറിവില്ലാതെയോ നിര്‍ബന്ധിതനായിട്ടോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന്നും മനുഷ്യന്‍ ഉത്തരവദിയല്ലെന്ന് പ്രവാചകന്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നിരിക്കെ അല്ലാഹു മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് നിര്‍ബന്ധിച്ച് കുറ്റം ചെയ്യിക്കുക എന്നിട്ട് അവനെ ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക; ഇത് അസംഭവ്യമാണ്‌. ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്നും അല്ലാഹു പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അല്ലാഹു നീതിമാനും ദയാലുവും കാരുണ്യവാനും പാപങ്ങള്‍ പൊറുക്കുന്നവനുമാണ്‌. ഇ വിശേഷണങ്ങളുടെ നിഷേധമായി പരിണമിക്കുന്ന ഒരു നീക്കവും അല്ലാഹുവില്‍ നിന്നുണ്ടാവുകയില്ല.

  ഇനി ചോദിക്കട്ടെ: "മനുഷ്യന്‍റെ ജീവിതം ദൈവം രചിച്ച ഒരു നാടകമാണ്‌. കഥാപാത്രങ്ങളെയും അവരുടെ റോളുകളും ദൈവം നിശ്ചയിക്കുന്നു. ഓരോ രംഗത്തും ഓരോരുത്തരും എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നും പറയണമെന്നും ദൈവം തീരുമാനിക്കുന്നു. ആ തീരുമാനം അവന്‍ രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കുന്നു. ആ തീരുമാനപ്രകരം മാത്രം, ആര്‍ക്കും ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യവുമില്ലാതെ, കാര്യങ്ങള്‍ നടക്കുന്നു. അവസാനം ചിലര്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലും ചിലര്‍ നരകത്തിലും എത്തുന്നു." ഇങ്ങനെ ഒരു നാടകം ദൈവം ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഖുര്‍ആന്‍ കൊണ്ട് തെളിയിക്കാന്‍ സാധ്യമാണോ?

  ReplyDelete
 28. (ജബ്ബാറിന്റെ ബ്ലോഗില്‍ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഞാന്‍ നേരത്തെ എഴുതിയ കമന്റ്.)

  ea jabbar said...: "ഞാന്‍ മറ്റൊരാള്‍ക്കു ദ്രോഹകരമായ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്താല്‍ ഞാന്‍ കുറ്റക്കാരനാണ്. ശിക്ഷക്കര്‍ഹനുമാണ്. അതെനിക്കു മനസ്സിലാകും. പക്ഷെ “വിശ്വസിക്കായ്ക” എങ്ങനെയാണു കുറ്റമാകുന്നത് എന്നു മനസ്സിലാകുന്നില്ല. കാരണം കരുതിക്കൂട്ടി ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയല്ലല്ലോ “വിശ്വാസം”"

  = Quran: "ആകാശങ്ങളിലും ഭൂമിയിലും എത്രയെത്ര ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണുളളത്! ഈ ജനം അവയിലൂടെ കടന്നുപൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവര്‍ അവയെ പരിഗണിക്കുന്നേയില്ല". (12/104)
  "അല്ലാഹു അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ തിരിച്ചുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്‍ അവര്‍ കാര്യം ഗ്രഹിക്കാത്ത ജനമാകുന്നു".(9/127)

  " നാം നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച അറിവ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ പ്രവാചകന്‍ അവര്‍ക്കു വിശദീകരിച്ചുകൊടുക്കുക. ആ ജ്ഞാനി തന്റെ ജ്ഞാനത്തെ അനുസരിക്കുന്നതില്‍നിന്നു ഒഴിഞ്ഞുമാറി. അപ്പോള്‍ പിശാച് അയാളുടെ പിന്നാലെ കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അയാള്‍ വഴിപിഴച്ചവരില്‍ പെട്ടവനായിത്തീര്‍ന്നു. നാം ഇച്ഛിച്ചെങ്കില്‍ അയാള്‍ക്ക് ആ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങള്‍വഴി ഔന്നത്യം പ്രദാനം ചെയ്യുമായിരുന്നു. പക്ഷേ, അയാളോ മണ്ണിലേക്കൊട്ടിക്കളയുകയും സ്വേച്ഛകളെത്തന്നെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്തു. അതിനാല്‍ അയാളുടെ അവസ്ഥ പട്ടിയുടേതുപോലെയായി. നിങ്ങള്‍ അതിനെ ദ്രോഹിച്ചാലും അതു കിതച്ചു നാക്കുനീട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. വെറുതെ വിട്ടാലും കിതച്ചു നാക്കുനീട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതുതന്നെയാകുന്നു നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ തള്ളിപ്പറയുന്നവര്‍ക്കുള്ള ഉപമ. നീ ഈ കഥകള്‍ അവരെ കേള്‍പ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക-അവര്‍ കുറച്ച് ആലോചിച്ചെങ്കിലോ. നമ്മുടെ സൂക്തങ്ങളെ നിഷേധിക്കുന്ന ജനത്തിനുള്ള ഉദാഹരണം വളരെ ദുഷിച്ചതുതന്നെ. അവര്‍ അവരോടുതന്നെ അക്രമം പ്രവര്‍ത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാകുന്നു. അല്ലാഹു മാര്‍ഗദര്‍ശനം നല്‍കുന്നവന്‍ മാത്രമാകുന്നു സന്മാര്‍ഗം പ്രാപിക്കുന്നവന്‍. അല്ലാഹു അവന്റെ മാര്‍ഗദര്‍ശനം വിലക്കിയവര്‍ പരാജിതരും ലക്ഷ്യമില്ലാത്തവരും തന്നെയാകുന്നു. ഇതു സത്യമാകുന്നു, നാം നരകത്തിനു വേണ്ടിത്തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ധാരാളം മനുഷ്യരും ജിന്നുകളുമുണ്ട്. അവര്‍ക്കു ഹൃദയങ്ങളുണ്ട്; എന്നാല്‍ അതുകൊണ്ട് അവര്‍ ആലോചിക്കുന്നില്ല. അവര്‍ക്കു ദൃഷ്ടികളുണ്ട്; അതുകൊണ്ടവര്‍ കാണുന്നില്ല. അവര്‍ക്കു കാതുകളുണ്ട്; അതുകൊണ്ടവര്‍ കേള്‍ക്കുന്നില്ല. അവര്‍ കാലികളെപ്പോലെയാകുന്നു. അല്ല, അവയെക്കാളേറെ വഴിപിഴച്ചവരാകുന്നു. അവര്‍ അശ്രദ്ധയില്‍ ലയിച്ചുപോയവരാകുന്നു."
  (7: (175-179)

  ReplyDelete
 29. (ജബ്ബാറിന്റെ ബ്ലോഗില്‍ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഞാന്‍ നേരത്തെ എഴുതിയ കമന്റ്.)

  Alikoya: പകരം തരാന്‍ ഒന്നുമില്ലെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു എന്നര്‍ത്ഥം!!
  -----
  Jabbar: അല്ല, ചങ്ങലയ്ക്കു പകരം തരാനുണ്ട് ; സ്വാതന്ത്ര്യം !!

  = ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സമ്പിള്‍ ഇവിടെ കാണാം:

  ഇവിടെയും. ഇവിടെയും:

  ReplyDelete
 30. (ജബ്ബാറിന്റെ ബ്ലോഗില്‍ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഞാന്‍ നേരത്തെ എഴുതിയ കമന്റ്.)

  Jabbar: "കോടിക്കണക്കിനു മനുഷ്യരെ തിന്മയിലേക്കാനയിച്ച് നരകം നിറയ്ക്കാനായി സര്‍വ്വ തന്ത്ര സ്വതന്ത്രനായി ഇവിടെ വിലസുകയാണു പിശാച്. ആ പിശാചിനെ കെട്ടിയിട്ടാല്‍ തന്നെ ഒരു വലിയ ദുരന്തം തടയാം. സര്‍വ്വശക്തനായിട്ടും അതു ചെയ്യാതെ നിസ്സംഗനായി നോക്കി നില്‍ക്കുന്നു ദൈവം. ആ ദൈവം കുറ്റവാളിയല്ലേ? അയാള്‍ ശിക്ഷയര്‍ഹിക്കുന്നില്ലേ? ആരുണ്ടിവിടെ അയാളെ ശിക്ഷിക്കാന്‍ ??"

  ഇത്തരം ആരോപണങ്ങള്‍ക്ക് ഖുര്‍ആന്‍ നേരത്തെ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്: "വിധിപ്രസ്താവന കഴിയുമ്പോള്‍ ചെകുത്താന്‍ പറയും: `യാഥാര്‍ഥ്യമിതാകുന്നു: അല്ലാഹു നല്‍കിയ വാഗ്ദാനങ്ങളൊക്കെയും സത്യമായി. ഞാനും നിങ്ങള്‍ക്ക് വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ നല്‍കിയിരുന്നു. പക്ഷേ, ഞാനതു ലംഘിച്ചു. നിങ്ങളില്‍ എനിക്ക് യാതൊരധികാരവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാന്‍ എന്റെ വഴിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു. നിങ്ങള്‍ എന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു. അതിനാല്‍ ഇപ്പോള്‍ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ട. നിങ്ങളെത്തന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊളളുക. ഇവിടെ എനിക്ക് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനാവില്ല. നിങ്ങള്‍ക്ക് എന്നെയും രക്ഷിക്കാനാവില്ല. ഇതിനുമുമ്പ് നിങ്ങള്‍ എന്നെ ദിവ്യത്വത്തില്‍ പങ്കാളിയാക്കിയിരുന്നുവല്ലോ. എനിക്കതില്‍ യാതൊരുത്തരവാദിത്വവുമില്ല.` ഇത്തരം ധിക്കാരികള്‍ക്ക് നോവേറിയ ശിക്ഷ സുനിശ്ചിതമാകുന്നു."(14/22)
  മനുഷ്യന്റെ സമ്മതത്തിന്ന് വിരുദ്ധമായി, മനുഷ്യനെ വഴിതെറ്റിക്കാനുള്ള അധികാരമോ ശക്തിയോ അല്ലാഹു പിശാചിന്ന് നല്‍കിയിട്ടില്ല. ദുര്‍ബോധനം നടത്താനേ പിശാചിന്ന് കഴിയുകയുള്ളു; മി. ജബ്ബാറും മറ്റും ചെയ്യുന്നത് പോലെ. അത് തിരസ്‌കരിക്കാന്‍ മനുഷ്യന്ന് കഴിയും. ഈ വസ്തുതയാണ്‌ പിശാചും മനുഷ്യനും തമ്മില്‍ നരകത്തില്‍ നടക്കുന്ന സംഭാഷണങ്ങളില്‍ അല്ലാഹു വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇതും ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ്‌. ചിന്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഇതിലും പാഠമുണ്ട്. ഇച്ഛാ സ്വാതന്ത്ര്യം മനുഷ്യന്‍ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാണ്‌; ആര്‍ക്കും അത് നിഷേധിക്കാനാവില്ല.
  പിശാചിന്റെ ദുര്‍ബോധനങ്ങളില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്‍ വേണ്ടിയാണ്‌ മനുഷ്യര്‍ക്ക് വേണ്ടി അവന്‍ വേദങ്ങളിറക്കിയതും പ്രവാചകന്‍മാരെ അയച്ചതും. കൂടാതെ അല്ലാഹുവിന്റെ മലക്കുകള്‍ സദാ സമയത്തും മനുഷ്യന്ന് നല്ല കാര്യങ്ങള്‍ തോന്നിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുമുണ്ട്. പിശാചിനെ പിന്‍പറ്റണോ മലക്കിനെ പിന്‍പറ്റണോ എന്ന് മി. ജബ്ബാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ എല്ലാവര്‍ക്കും തീരുമാനികാവുന്നതാണ്‌. അഥവാ നമുക്ക് സ്വര്‍ഗ്ഗം വേണോ നരകം വേണോ എന്ന് നാം തെരഞ്ഞെടുക്കണം. നാം ഏത് തെരഞ്ഞെടുത്താലും ശരി ആ വഴിക്ക് അല്ലാഹു നമ്മെ നടത്തും. അല്ലാഹു നേര്‍മാര്‍ഗ്ഗത്തിലാക്കുന്നു എന്നും അല്ലാഹു വഴിപിഴപ്പിക്കുന്നു എന്നും പറയുന്നതിന്റെ പൊരുള്‍ ഇതാണ്‌.

  ReplyDelete
 31. (ജബ്ബാറിന്റെ ബ്ലോഗില്‍ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഞാന്‍ നേരത്തെ എഴുതിയ കമന്റ്.)

  Alikoya. 1. അല്ലാഹു മനഃപൂര്‍വ്വം ആരെയും നേര്‍മാര്‍ഗ്ഗത്തിലാക്കുകയോ വഴിതെറ്റിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല.
  ----
  Jabbaar: താന്‍ ഇച്ഛിക്കുന്നവരെ താന്‍ വഴി പിഴപ്പിക്കും എന്നു പറയുന്നുണ്ട്.
  ------
  A. 2. മനുഷ്യനെ വഴിതെറ്റിക്കാനുള്ള 'അധികാരം' അല്ലാഹു പിശാചിന്നും നല്‍കിയിട്ടില്ല.
  ----
  J. പിന്നെ ആരാണാവോ പിശാചിനെ സൃഷ്ടിച്ചതും ഇങ്ങോട്ടു കെട്ടിയെഴുന്നള്ളിച്ചതും?
  -----
  A. 3. പിശാചിന്‍റെ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കാനും നിരസിക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും കഴിവും മനുഷ്യന്നുണ്ട്.
  ----
  J. അതൊക്കെ അല്ലാഹുവ്ന്റെ നിശ്ചയമനുസരിച്ചും അവന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരവും മാത്രം !
  ----
  A. 4. പിശാചിനാല്‍ വഴിതെറ്റിക്കപെട്ടാല്‍ പോലും വഴികേടിന്‍റെ ഉത്തരവാദി മനുഷ്യന്‍ തന്നെയാണ്‌.
  ---
  J. ഒരിക്കലുമല്ല, പിശാചിനെ നിയോഗിച്ച ദൈവത്തിനാണുത്തരവാദിത്തം.
  -----
  A. 5. മനുഷ്യര്‍ക്ക് അല്ലാഹു വിശ്വാസ സ്വാതന്ത്ര്യവും പ്രവര്‍ത്തന സ്വാതന്ത്ര്യവും നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.
  ---
  J. പക്ഷെ അവന്റെ ഇച്ഛയാല്‍ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടും എന്നും പറയുന്നു.
  ---
  A. 6. തന്‍റെ വിശ്വാസത്തിനും കര്‍മ്മത്തിനും ഓരോ മനുഷ്യനും ഉത്തരവാദിയാണ്‌.
  ---
  J. ദൈവം സര്‍വ്വശക്തനാണെങ്കില്‍ എല്ലാറ്റിനും അയാള്‍ തന്നെയണുത്തരവാദി.കാരണം മനുഷ്യന്‍ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകള്‍ ഒഴിവാക്കാന്‍ അയാള്‍ക്കു കഴിയുമായിരുന്നു.
  -----
  A. 7. ഉത്തരവാദിത്തം മനുഷ്യന്നാകയാല്‍ അവന്‍ രക്ഷാ ശിക്ഷകള്‍ക്കര്‍ഹനാണ്‌.
  ---
  J. എല്ലാ തിന്മയുടെയും യഥാര്‍ത്ഥ കാരണക്കാരനായ ദൈവത്തെയാണു ശിക്ഷിക്കേണ്ടത്. ആരുണ്ട് ഈ പെരും പിശാചിനെ ശിക്ഷിക്കാന്‍ ??????

  = ഇതൊക്കെ പഴയ ജാഹിലിയ്യാ ക്കലത്തെ ആരോപണങ്ങളാണ്‌. മറുപടി ഖുര്‍ആനില്‍ കാണാം. ചില ഉദാഹരണങ്ങള്‍ മാത്രം ഇപ്പോള്‍ കാണുക:

  " സത്യവിശ്വാസം കൈക്കൊള്ളുന്നവര്‍ക്ക്, അല്ലാഹു സുസ്ഥിരമായ വചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഇഹത്തിലും പരത്തിലും സ്ഥൈര്യം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. അക്രമികളെയാണ് അവന്‍ വഴി തെറ്റിക്കുന്നത്. ഇച്ഛിക്കുന്നത് ചെയ്യുവാന്‍ അല്ലാഹുവിന് അധികാ രമുണ്ട്." (Quran 14/27)

  "ആര്‍ പരലോകവിള കാംക്ഷിക്കുന്നുവോ, അവനു നാം ആ വിള വളര്‍ത്തിക്കൊടുക്കുന്നതാകുന്നു. ഐഹികവിള കാംക്ഷിക്കുന്നവന്നോ, നാമത് ഇഹത്തില്‍നിന്നുതന്നെ നല്‍കുന്നു. പക്ഷേ, പരലോകത്തില്‍ അവന് യാതൊരു വിഹിതവുമുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല." (Quran 42/20)

  "യാഥാര്‍ഥ്യം ഇതത്രെ: ഒരു ജനം സ്വന്തം ഗുണങ്ങളെ സ്വയം പരിവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നതുവരെ അല്ലാഹു അവരുടെ അവസ്ഥയെ പരിവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നില്ല. അല്ലാഹു ഒരു ജനത്തിന് ദുര്‍ഗതി വരുത്തുവാന്‍ തീരുമാനിച്ചാല്‍ പിന്നെ ആര്‍ക്കും അതു തടയാനാവില്ല. അല്ലാഹുവിനെതിരില്‍, ഇത്തരമൊരു ജനത്തിന്റെ രക്ഷകരോ തുണയോ ആകാനും ആര്‍ക്കും കഴിയുകയില്ല." (Quran 13/11)

  "എന്നാല്‍ സന്മാര്‍ഗം വെളിപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞശേഷവും ദൈവദൂതനോട് ശത്രുതപുലര്‍ത്തുകയും സത്യവിശ്വാസികളുടേതല്ലാത്ത മാര്‍ഗം പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്നവനെ, അവന്‍ തിരിഞ്ഞതെങ്ങോട്ടാണോ അങ്ങോട്ടുതന്നെ അവനെ നാം തിരിച്ചുവിടുന്നതാകുന്നു. നാം അവനെ ഏറ്റവും ദുഷിച്ച സങ്കേതമായ നരകത്തിലേക്ക് തള്ളുകയും ചെയ്യും." (Quran 4/115)

  "തുറന്നുപറഞ്ഞുകൊള്ളുക: ഇത് നിങ്ങളുടെ റബ്ബിങ്കല്‍നിന്നുള്ള സത്യമാകുന്നു. ഇഷ്ടമുള്ളവര്‍ക്ക് സ്വീകരിക്കാം. ഇഷ്ടമുള്ളവര്‍ക്ക് നിധേഷിക്കാം. " (Quran 18/29)

  മനുഷ്യന്റെ ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിക്കാന്‍ അവനെ അല്ലാഹു അനുവദിക്കുന്നു. അവന്‍ ഇച്ഛിക്കും പ്രകാരം അവനെ നയിക്കുനു. ഇതിനെയാണ്‌ അല്ലാഹു നേര്‍മാര്‍ഗ്ഗത്തിലാക്കി എന്നും ദുര്‍മാര്‍ഗ്ഗത്തിലാക്കി എന്നും പറയുന്നത്. (അവന്‍ തിരിഞ്ഞതെങ്ങോട്ടാണോ അങ്ങോട്ടുതന്നെ അവനെ നാം തിരിച്ചുവിടുന്നതാകുന്നു.) ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓര്‍മ്മികുക: പരലോകത്ത് വിചാരണ വേളയില്‍, 'അല്ലഹുവേ, നീ വഴിപിഴപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഞാന്‍ പിഴച്ചു പോയത്' എന്ന് ഒരു കുറ്റവാളിയും പറയില്ലെന്ന് ഖുര്‍ആനില്‍ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അഥവാ അങ്ങനെ ഒരേര്‍പ്പാട് ഇല്ല. മറിച്ച് മനുഷ്യന്‍ എങ്ങോട്ട് തിരിയുന്നുവോ അവനെ അങ്ങോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചുവിടുകയാണ്‌ അല്ലാഹു ചെയ്യുന്നത്. തികഞ്ഞ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ലാഹു അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ഖുര്‍ആന്‍ സൂക്തങ്ങളുള്‍പ്പെടെ സകല ന്യായങ്ങളും നാളെ അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പില്‍ നിഷേധിക്ക് പ്രതികൂലമായ തെളിവായിരിക്കുമെന്നും ഓര്‍ക്കുക.

  ReplyDelete
 32. (ജബ്ബാറിന്റെ ബ്ലോഗില്‍ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഞാന്‍ നേരത്തെ എഴുതിയ കമന്റ്.)

  സുശീല്‍ കുമാര്‍ പി പി said...: ">>>> മനുഷ്യന്‍ എങ്ങനെ പ്രവര്‍ത്തിക്കണമെന്ന് മുന്‍കൂട്ടി തീരുമാനിച്ച ദൈവം അവനെ പരീക്ഷിക്കുകയും ചയ്യുന്നു. ദൈവത്തിന്‌ മനുഷ്യന്‍ എങ്ങനെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്ന് മുന്‍കൂട്ടി അറിയുമെങ്കില്‍ പിന്നെ പരീക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ? ഒരാള്‍ നന്ദിയുള്ളവനാകണോ നന്ദി കെട്ടവനാകണൊ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതും ദൈവം. എന്നിട്ട് ശിക്ഷ അയാള്‍ക്കും.

  "ഇതെന്തുന്യായം എതെന്തു നീതി..........,
  മറുപടിപറയൂ മൂരാച്ചികളെ............)"

  • മുന്‍കൂട്ടി തീരുമാനിച്ച ദൈവം
  = അല്ല; ഏത് വഴിയാണ്‌ തനിക്ക് വേണ്ടതെന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ മനുഷ്യന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നല്‍കിയ ദൈവം; അതാണ്‌ ശരി. അതാണ്‌ ഖുര്‍ആനിലുള്ളത്.
  • ദൈവം അവനെ പരീക്ഷിക്കുകയും ചയ്യുന്നു. ദൈവത്തിന്‌ മനുഷ്യന്‍ എങ്ങനെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്ന് മുന്‍കൂട്ടി അറിയുമെങ്കില്‍ പിന്നെ പരീക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ?
  = ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരിക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു ആവശ്യവുമില്ല. എന്നാല്‍, പരിക്ഷണത്തിന്റെ ഫലം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. അത് നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ലേ? അതിന്നാണ്‌ പരീക്ഷണം. ദൈവം നമ്മെ പരീക്ഷിക്കുകയല്ല; പരീക്ഷണത്തില്‍ അകപ്പെടുത്തുകയാണ്‌ ചെയ്യുന്നത്. അവന്ന് ബോദ്ധ്യപ്പെടാന്‍ വേണ്ടിയല്ല; നമ്മെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്താന്‍.

  • ഒരാള്‍ നന്ദിയുള്ളവനാകണോ നന്ദി കെട്ടവനാകണൊ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതും ദൈവം. എന്നിട്ട് ശിക്ഷ അയാള്‍ക്കും.
  " അതുകൊണ്ട് നിങ്ങള്‍ എന്നെ സ്മരിക്കുവിന്‍. ഞാന്‍ നിങ്ങളേയും സ്മരിക്കാം. എന്നോടു നന്ദി കാണിക്കുക. നന്ദികേട് കാണിക്കാതിരിക്കുക." (Quran 2/152)
  " അല്ലാഹുവിന് നിങ്ങളെ വെറുതെ പീഡിപ്പിച്ചിട്ടെന്തുകാര്യം; നിങ്ങള്‍ നന്ദിയുള്ളവരാവുകയും വിശ്വാസത്തിന്റെ മാര്‍ഗത്തില്‍ ചരിക്കുകയുമാണെങ്കില്‍? അല്ലാഹു വളരെ നന്ദിയുള്ളവനാകുന്നു. സകലരുടെയും അവസ്ഥകളറിയുന്നവനുമാകുന്നു." (Quran 4/147)
  " നിങ്ങള്‍ നിഷേധിക്കുകയാണെങ്കില്‍, അല്ലാഹു നിങ്ങളുടെ ആശ്രയം വേണ്ടാത്തവനാകുന്നു. എന്നാല്‍ അവന്‍ തന്റെ ദാസന്മാര്‍ക്കായി നിഷേധം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. നിങ്ങള്‍ നന്ദികാണിക്കുന്നുവെങ്കില്‍, അതാണവന്‍ നിങ്ങള്‍ക്കിഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഭാരം വഹിക്കുന്ന യാതൊരുവനും മറ്റൊരുവന്റെ ഭാരം വഹിക്കുന്നതല്ല. ഒടുവില്‍ നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ റബ്ബിങ്കലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങള്‍ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്തെന്ന്, അപ്പോള്‍ അവന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് പറഞ്ഞുതരും. അവനോ, മനോഗതങ്ങള്‍ പോലും അറിയുന്നവനാകുന്നു." (Quran 39/7)
  "നാം അവനു വഴി കാട്ടിക്കൊടുത്തു. നന്ദിയുള്ളവനാകാം നന്ദി കെട്ടവനുമാകാം." (Quran 76/3)

  • "എന്നിട്ട് ശിക്ഷ അയാള്‍ക്കും.
  "ഇതെന്തുന്യായം എതെന്തു നീതി..........,
  മറുപടിപറയൂ മൂരാച്ചികളെ............)"
  = മേല്‍ സൂക്തങ്ങളില്‍ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്, ശിക്ഷാര്‍ഹരെ മാത്രമേ അല്ലാഹു ശിക്ഷിക്കുകയുള്ളു എന്നാണ്‌. ഇത് നീതിയല്ലെങ്കില്‍ പിന്നെവിടെയാണ്‌ നീതിയുള്ളത്? അല്ലാഹു നീതിമാനല്ലെങ്കില്‍ പിന്നെ ആരാണ്‌ നീതിമാന്‍?

  ReplyDelete
 33. (ജബ്ബാറിന്റെ ബ്ലോഗില്‍ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഞാന്‍ നേരത്തെ എഴുതിയ കമന്റ്.)

  Fazil said...: "എന്നാല്‍ ജബ്ബാര്‍ മാഷിനെ പോലെയുള്ള നിരീശ്വര വാദികള്‍ പ്രപഞ്ചം indeterministic ആണെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ? തെളീക്കപ്പെടാത്ത വിഷയങ്ങളില്‍ അവര്‍ പരമ്പരാകതമായി കൈകൊള്ളാറുള്ള അതേ നിലപാടുതന്നെ ഇവിടെയും സ്വീകരിക്കുമോ? അതായത് പ്രപഞ്ചം indeterministic ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കാതെ ഇരിക്കുമോ? ഇനി സംവാദങ്ങളില്‍ ദൈവം ഇല്ല എന്ന് വാദിക്കുംപോലെ പ്രപഞ്ചം indeterministic അല്ലെന്നു വാദിക്കുമോ എന്നും അറിയാന്‍ താല്പര്യം ഉണ്ട്."

  = ഇസ്‌ലാമിനെ വിമര്‍ശിക്കുക എന്നതാണ്‌ ജബാറിന്റെ ജീവിത ലക്‌ഷ്യം. ഈ വിഷയത്തില്‍ എന്ത് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാലാണോ ഇസ്‌ലാമിനെ വിമര്‍ശിക്കാന്‍ പറ്റുക ആ അഭിപ്രായം അദ്ദേഹം പറയും. ഇല്ലെങ്കില്‍ മൌനം പാലിക്കും. ഇസ്‌ലാം വിമര്‍ശനമൊഴികെയുള്ള ലോക കാര്യങ്ങളിലൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന്ന് അശേഷം താല്പര്യമില്ല.ഒരുദാഹരണമിതാ:

  Fazil said...
  "അങ്ങനെ ഒന്നും ഞാന്‍ സമ്മതിച്ചില്ലല്ലോ മാഷേ. (Jabbar) മാഷ്‌ കണ്ടുപിടിച്ച വൈരുധ്യങ്ങള്‍ Quantum Mechanics പ്രകാരം അശാസ്ത്രീയമാണ് എന്നാണു ഞാന്‍ പറഞ്ഞത്. അതിനോട് മാഷ്‌ പ്രതികരിച്ചു കണ്ടില്ല. മിനുട്ടില്‍ 60 തവണ ഞങ്ങള്‍ ശാസ്ത്രവാദികള്‍ ആണെന്ന് വീമ്പു പറയുന്ന യുക്തിവാദികള്‍ സമകാലിക ശാസ്ത്രം എന്താണെന്ന് പഠിക്കാന്‍ കൂടി തയ്യാറാകണം എന്നപേക്ഷിക്കുന്നു."

  ReplyDelete
 34. (ജബ്ബാറിന്റെ ബ്ലോഗില്‍ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഞാന്‍ നേരത്തെ എഴുതിയ കമന്റ്.)

  സുശീല്‍ കുമാര്‍ പി പി said...
  Alikkoya sir,

  മനുഷ്യര്‍ക്ക് സ്വന്തമായി തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ലാഹു നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. അയാള്‍ എന്ത് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് അല്ലാഹുവിന്‌ മുന്‍ക്കൂട്ടി അറിയുകയും ചെയ്യാം. പക്ഷേ നമുക്കത് മുന്‍കൂട്ടി അറിയില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ തീരുമാനപ്രകരം തന്നെയാണ്‌ നമുക്ക് മുന്‍കൂട്ടി അറിയില്ലെനിലും നമ്മള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. അതായത് മുന്‍കൂട്ടി പ്രോഗ്രാം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ പോലെയാണ്‌ മനുഷ്യന്‍ എന്ന് സാരം. ഇവിടെ ദൈവം മുന്‍കൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതിപ്രകാരം ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന്‍ അതിലെങ്ങനെ കുറ്റക്കാരനാകും? മുന്‍ കൂട്ടി തീരുമാനിച്ച ദൈവം തന്നെയല്ലേ കുറ്റക്കാരന്‍? മനുഷ്യന്‍ വിചാരിച്ചാലും മുന്‍ കൂട്ടി ദൈവം തയ്യാറാക്കിയ റൂട്ട് മാറ്റാന്‍ കഴിയില്ലല്ലോ?

  എത്ര വിചിത്രമായ വാദഗതിയാണ്‌ ആലിക്കോയസര്‍ ഇത്? ദൈവത്തെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കാന്‍ എന്തൊരു ധൃതി?"

  = മി. സുശീല്‍ കുമാര്‍:
  'വിധിവിശ്വാസം' എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചുള്ള സംവാദത്തില്‍ വിജയിക്കണമെന്ന് താങ്കള്‍ക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. കുഴപ്പമില്ല; മനുഷ്യസഹജമാണത്.
  * എതിരാളിയുടെ വാദം സത്യസന്ധമായി വിശകലനം ചെയ്ത്,
  * തെളിവുകള്‍ സമാഹരിച്ച്,
  * വിഷയം പഠിച്ച്,
  * എതിരാളിയുടെ വാദം ഖണ്ഡിച്ച്,
  * താങ്കളുടെ വാദം ശക്തമായി സമര്‍ത്ഥിച്ച്,
  * നിഷ്പക്ഷര്‍ക്ക് കാര്യം ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊടുത്ത്,
  * എതിരാളിയെ നിശ്ശബ്ദനാക്കിക്കൊണ്ടാണ്‌ സംവാദത്തില്‍ വിജയിക്കേണ്ടത്; അതാണ്‌ വിജയം.
  എന്നാല്‍, ഇതൊന്നുമല്ലല്ലോ താങ്കളിപ്പോള്‍ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ***'എതിരാളിയുടെ വാദത്തെ വികലമാക്കി അവതരിപ്പിക്കുക****'യെന്ന ഒരു കുറ്റം താങ്കള്‍ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ചെയ്താലല്ലാതെ വിജയിക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് താങ്കള്‍ക്ക് ബോദ്ധ്യം വന്നുവെങ്കില്‍ അതിന്നര്‍ത്ഥം, മറുകക്ഷിയുടെ വാദം ശക്തമാണെന്നാണ്‌. മാത്രമല്ല; അവയെ സത്യസന്ധമായി സമീപിക്കാന്‍ പോലും കഴിയാത്ത വിധം താങ്കളുടെ വാദവും താങ്കളുടെ പക്കലുള്ള തെളിവുകളും അതീവ ദുര്‍ബലമാണെന്നും ഇത് തെളിയിക്കുന്നു.

  ReplyDelete
 35. (ജബ്ബാറിന്റെ ബ്ലോഗില്‍ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഞാന്‍ നേരത്തെ എഴുതിയ കമന്റ്.)

  സുശീല്‍ കുമാര്‍ എഴുതി: "ഇവിടെ ദൈവം മുന്‍കൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതിപ്രകാരം ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന്‍ അതിലെങ്ങനെ കുറ്റക്കാരനാകും? മുന്‍ കൂട്ടി തീരുമാനിച്ച ദൈവം തന്നെയല്ലേ കുറ്റക്കാരന്‍? മനുഷ്യന്‍ വിചാരിച്ചാലും മുന്‍ കൂട്ടി ദൈവം തയ്യാറാക്കിയ റൂട്ട് മാറ്റാന്‍ കഴിയില്ലല്ലോ?"

  = മി. സുശീല്‍ കുമാര്‍, താങ്കള്‍ക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഈ വാദങ്ങള്‍? ഖുര്‍ആനില്‍ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ധാരാളം സൂക്തങ്ങളുണ്ട്. അവയില്‍ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നതെന്താണെന്ന് ഞാനുള്‍പ്പെടെ പലരും ഇവിടെ കമന്റ് എഴുതിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി താങ്കള്‍ സംസാരിക്കേണ്ടത് ആ വാദങ്ങള്‍ കൂടി വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്‌. അല്ലാതെ മി. ജബ്ബാര്‍ പോസ്റ്റില്‍ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിച്ചു കൊണ്ടല്ല.

  ഈ പോസ്റ്റില്‍ ഞാനെഴുതിയ ഒരു കമന്റീല്‍ നിന്ന്: "അതേസമയം, മനുഷ്യന്ന് നല്‍കിയ ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്താന്‍ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ അല്ലാഹു ഉണ്ടാക്കിവച്ചിട്ടില്ല. അഥവാ ദൈവേച്ഛ മനുഷ്യേച്ഛയെ നിരാകരിക്കുന്നില്ല.
  നേരെ മറിച്ച്, എന്താണോ മനുഷ്യേച്ഛ അത് പൂര്‍ത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്‌ ദൈവേച്ഛ ചെയ്യുക എന്നും വ്യക്തമക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. "എന്നാല്‍ സന്മാര്‍ഗം വെളിപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞശേഷവും ദൈവദൂതനോട് ശത്രുതപുലര്‍ത്തുകയും സത്യവിശ്വാസികളുടേതല്ലാത്ത മാര്‍ഗം പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്നവനെ, അവന്‍ തിരിഞ്ഞതെങ്ങോട്ടാണോ അങ്ങോട്ടുതന്നെ തിരിച്ചുവിടുന്നതാകുന്നു. നാം അവനെ ഏറ്റവും ദുഷിച്ച സങ്കേതമായ നരകത്തിലേക്ക് തള്ളുകയും ചെയ്യും." (4/115)
  അല്ലാഹു ദുര്‍മാര്‍ഗ്ഗത്തിലാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പൊരുളിതാണ്‌. ആരാണോ ദുര്‍മാര്‍ഗ്ഗം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അവനെ ആ വഴിക്ക് അല്ലാഹു നടത്തുന്നു. 'തെളിയ്ക്കുന്ന വഴിക്ക് നടക്കാത്തവനെ നടക്കുന്ന വഴിക്ക് തെളി ക്കുക' എന്ന പ്രക്രിയയാണിവിടെ നടക്കുന്നത്. അവന്‍ തിരിഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് അവനെ നാം തിരിച്ചുവിടും എന്നാല്‍ ദൈവം മനുഷ്യേച്ഛ നടപ്പിലാകുന്നു എന്ന് തന്നെയാണല്ലോ അതിന്നര്‍ത്ഥം.
  ഇവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മനുഷ്യന്റേതാണ്‌. അത്കൊണ്ട് തന്നെ അവന്‍ ഉത്തരവദിയുമാണ്‌.
  ഒരേസമയത്ത് തന്നെ രണ്ടും (ദൈവേച്ഛയും മനുഷ്യേച്ഛയും) ഉണ്ടെന്നര്‍ത്ഥം. ഇതാണ്‌ പലര്‍ക്കും ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ പ്രയാസം തോന്നുന്ന കാര്യം; അത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ദ്വന്ദഭാവമാണ്‌. ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക മാത്രമാണ്‌ ഖുര്‍ആന്‍ ചെയ്തത്.
  ഇസ്‌ലാമിന്റെ വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളില്‍ മാത്രമല്ല; ശുദ്ധശാസ്ത്രം പഠിക്കുമ്പോഴും ഇത്പോലുള്ള ദ്വന്ദഭാവം അംഗീകരിക്കാന്‍ നാം നിര്‍ബന്ധിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുന്നത് തരംഗങ്ങളായിട്ടോ അതോ കണികകളായിട്ടോ? പ്രകാശത്തിന്റെ ചില സവിശേഷതകള്‍ വിശദീകരിക്കാന്‍ പ്രകാശം തരംഗമാണെന്ന് സമ്മതിക്കണം. എന്നാല്‍ മറ്റു ചില സവിശേഷതകള്‍ വിശദീകരിക്കണമെങ്കില്‍ പ്രകാശം കണികകളാണെന്ന് സമ്മതിക്കണം. എന്നാല്, ഇതില്‍ നാം വൈരുദ്ധ്യം ദര്‍ശിക്കാറില്ല; ഉള്‍ക്കൊള്ളാനോ സമ്മതിക്കാനോ പ്രയാസവുമില്ല. സമാനമായ മറ്റൊരു കാര്യം, അത് ദൈവവും മതവും വേദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാകുമ്പോള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളാനും അംഗീകരിക്കാനും താല്‍പര്യമില്ല; അത് കൊണ്ട് കഴിയുന്നുമില്ല."

  ഈ വാദങ്ങളൊക്കെ കേള്‍ക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഒരു യുക്തിവാദിക്ക് കഴിയണമെങ്കില്‍ ഇസ്‌ലാമിനെ വളരെ പുച്ഛത്തോടെ കാണുന്ന അവസ്ഥ മാറണം. കേവലം സംവാദ മര്യാദയെന്ന നിലയിലെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യാത്തിടത്തോളം ഈ സംവദത്തില്‍ നിന്ന് ഒന്നും പഠിക്കാന്‍ യുക്തിവാദിക്ക് കഴിയുകയില്ല.

  ReplyDelete
 36. (ജബ്ബാറിന്റെ ബ്ലോഗില്‍ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഞാന്‍ നേരത്തെ എഴുതിയ കമന്റ്.)
  സുശീല്‍ കുമാര്‍ പി പി said...:

  "പ്രിയപ്പെട്ട നാജ് ഉപദേശീ,

  ക്ഷമിക്കണം. ഞങ്ങള്‍ യുക്തിവാദികള്‍ക്ക് മിനിമത്തില്‍ താഴെ വിവേകവും ബുദ്ധിയുമല്ലേ നിങ്ങളുടെ അല്ലാഹു തരൂ. അത് ഞങ്ങളുടെ കുഴപ്പമല്ലല്ലൊ? നഴ്സറികുട്ടികളുടെ കുഴപ്പവുമല്ല. അത് 'ദാനംചെയ്തയാളുടെ' കുഴപ്പമാകാനേ വഴിയുള്ളു. ഞങ്ങള്‍ നിസ്സഹായര്‍.."

  Quran said: "അവര്‍ക്കു ഹൃദയങ്ങളുണ്ട്; എന്നാല്‍ അതുകൊണ്ട് അവര്‍ ആലോചിക്കുന്നില്ല. അവര്‍ക്കു ദൃഷ്ടികളുണ്ട്; അതുകൊണ്ടവര്‍ കാണുന്നില്ല. അവര്‍ക്കു കാതുകളുണ്ട്; അതുകൊണ്ടവര്‍ കേള്‍ക്കുന്നില്ല. അവര്‍ കാലികളെപ്പോലെയാകുന്നു. അല്ല, അവയെക്കാളേറെ വഴിപിഴച്ചവരാകുന്നു. അവര്‍ അശ്രദ്ധയില്‍ ലയിച്ചുപോയവരാകുന്നു." (7:179)

  ReplyDelete
 37. (ജബ്ബാറിന്റെ ബ്ലോഗില്‍ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഞാന്‍ നേരത്തെ എഴുതിയ കമന്റ്.)

  Jabbar: "നിങ്ങളില്‍ സ്വയം ഉദ്ദേശിക്കുന്നവര്‍ക്കു നേര്‍മാര്‍ഗ്ഗം പ്രാപിക്കാം , പക്ഷെ അല്ലാഹു ഇച്ഛിച്ചാലല്ലാതെ നിങ്ങള്‍ ഇച്ഛിക്കുകയില്ല എന്ന വാക്യം എങ്ങനെയൊക്കെ ഉരുണ്ടു മറിഞ്ഞു വ്യാഖ്യാനിച്ചാലും വിരോധാഭാസമായിത്തന്നെ നിലനില്‍ക്കും. കാരണം മനുഷ്യന്റെ ഇച്ഛ സ്വതന്ത്രമല്ല, അത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഇച്ഛയാല്‍ നിര്‍ണയിക്കപ്പെടുകയും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നു വ്യക്തം".

  = സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ നിന്ന് അടര്‍ത്തിയെടുത്ത ഒരു ഖുര്‍ആന്‍ വാക്യം കൊണ്ട് തന്റെ വിതണ്ഡ വാദം തെളിയിച്ചു കളയാമെന്ന വ്യാമോഹത്തിലാണ ജബ്ബാര്‍. പക്ഷെ അതസാദ്ധ്യമാണന്നറിയുമ്പോള്‍ അദ്ദേഹത്തിന്ന് നിരാശപ്പെടേണ്ടി വരും.

  "അല്ലാഹു ഇച്ഛിച്ചാലല്ലാതെ നിങ്ങള്‍ ഇച്ഛിക്കുകയില്ല" എന്ന് അല്ലാഹു പറഞ്ഞത് ആരോടാണ്‌?
  ലോകത്തുള്ള സകല മനുഷ്യരോടും നടത്തിയ ഒരു പൊതു പ്രസ്താവനയാണോ?
  അതല്ല; സമൂഹത്തിലെ ചിലരോട് മാത്രം പറഞ്ഞതാണോ?
  അത് മനസ്സിലാക്കാന്‍ ആ സൂക്തം അതിന്റെ സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ വച്ചു തന്നെ വായിക്കണം.

  "നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരന്‍ ഭ്രാന്തനല്ല; തെളിഞ്ഞ മണ്ഡലത്തില്‍ അവന്‍ (പ്രവാചകന്‍) അവനെ (സന്ദേശ വാഹകനെ, ജിബ്‌രീലിനെ) കണ്ടിരിക്കുന്നു. മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളില്‍ അവന്‍ പിശുക്ക് കാണിക്കുന്നുമില്ല. ഇത് ശപിക്കപ്പെട്ട പിശാചിന്റെ വാക്കുകളല്ല. അപ്പോള്‍ എങ്ങോട്ടാണ്‌ നിങ്ങള്‍ പോയ്‌ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഇത് ലോകര്‍ക്കുള്ള ഒരു സന്ദേശം തന്നെയാണ്‌; അതായത്, നിങ്ങളില്‍ നിന്ന് നേര്‍മാര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ ചരിക്കണമെന്ന് ഇച്ഛിക്കുന്നവര്‍ക്ക്. എന്നാല്‍ അല്ലാഹു ഇച്ഛിച്ചാലല്ലാതെ നിങ്ങള്‍ ഇച്ഛിക്കുകയില്ല." (ഖുര്‍ആന്‍ 81: 22-29)

  1. ദൈവേച്ഛയും മനുഷ്യേച്ഛയും ഉണ്ടെന്ന് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് ഓര്‍ക്കുമല്ലോ.
  2. ഇവയില്‍ മനുഷ്യേച്ഛയനുസരിച്ചാണ്‌ അവനവന്‌ വേണ്ടി സ്വര്‍ഗ്ഗ-നരകങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കേണ്ടത്.
  3. രണ്ടില്‍ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഒരാള്‍ക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാം.
  4. ഏത് തെരഞ്ഞെടുത്താലും അവന്‍ തെരഞ്ഞെടുത്ത വഴിക്ക് അല്ലാഹു അവനെ നയിക്കും.
  ഇതും ഖുര്‍ആന്‍ സൂക്തങ്ങളുദ്ധരിച്ച് ഞാന്‍ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്‌.
  എന്നാല്‍ ഈ ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യം നല്‍കപ്പെട്ട മനുഷ്യന്‍മാരില്‍ ചിലര്‍ അത് തിന്‍മ തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ വേണ്ടി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളു. അങ്ങനെ തിന്‍മ അഥവാ അവിശ്വാസം തങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു വിഭാഗത്തോട് അല്ലാഹു പറയുകയാണ്‌: 'നിങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കപ്പെട്ട ഇച്ഛാ സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങള്‍ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അഥവാ നിഷേധം തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല; അതില്‍ സംതൃപ്തരായി മാറുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇനി നിങ്ങള്‍ നന്നാവണമെങ്കില്‍, നിങ്ങളുടെ ഇച്ഛയെ മറികടന്ന് കൊണ്ട് നിങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി അല്ലാഹു ഇച്ഛിക്കണം; എന്നാലേ നിങ്ങള്‍ നന്നാവുകയുള്ളു. ഇതാകട്ടെ അല്ലാഹുവിന്റെ നടപടിക്രമത്തില്‍ ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ്‌. "ഇച്ഛിക്കുന്നവര്‍ വിശ്വസിക്കട്ടെ, ഇച്ഛിക്കുന്നവര്‍ നിഷേധിക്കട്ടെ" എന്ന നിലപാടാണ്‌ ഈ കാര്യത്തില്‍ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുക. അത് ഖുര്‍ആണ്‍ പലതവണ വ്യക്തമാക്കിയതാണ്‌.

  ചുരുക്കത്തില്‍: കടുത്ത നിഷേധികളോട് അല്ലാഹു പറയുന്നതിതാണ്‌:
  1. നിങ്ങളുടെ ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങള്‍ നന്നാകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും ഇനി അവശേഷിക്കുന്നില്ല.
  2. ഇനി നിങ്ങള്‍ നനാകണമെങ്കില്‍ നിങ്ങളുടെ ഇച്ഛയെ മറി കടന്നു കൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഇച്ഛ ഉണ്ടാകണം.
  3. അതാകട്ടെ അല്ലാഹുവിന്റെ നടപടി ക്രമത്തിന്ന് വിരുദ്ധമാണ്‌ താനും.
  4. ആകയാല്‍ നിങ്ങള്‍ ഇനി വിശ്വസിക്കുകയില്ല.
  ഇതാണ്‌ മേല്‍ സൂക്തത്തിന്റെ ചുരുക്കം. ഈതില്‍ ജബ്ബാറിനോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ 'മത'ക്കാര്‍ക്കോ കയറിപ്പിടിക്കാന്‍ തക്ക ഒരു പഴുതും ഇല്ല.

  ചില ആളുകളെക്കുറിച്ച്, സാധാരണക്കാര്‍ പറയാറുണ്ടല്ലോ: 'ഇനി പടച്ചവന്‍ നന്നാക്കിയാലല്ലാതെ അവന്‍ നന്നാവില്ല'എന്ന്. എന്ന് വച്ചാല്‍ സ്വയം നനാവില്ലെന്നും, പടച്ചവന്‍ തീരുമാനിച്ച് നന്നാക്കിയാലേ അവന്‍ നന്നാകൂ എന്നുമാണ്‌ അര്‍ത്ഥം.
  ഇങ്ങനെ നിര്‍ബന്ധപൂര്‍വ്വം അല്ലാഹു ആരെയും നന്നാക്കുന്നില്ല; ചീത്തയാക്കുന്നുമില്ല. അതുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാന്‍ ആര്‍ക്കും സാധ്യവുമല്ല; നേരത്തെ ഒരു കമന്റിലൂടെ, ആര്‍ക്കെങ്കിലും പറ്റുമെങ്കില്‍ തെളിയിക്കാന്‍ ഞാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ആരും തെളിയിച്ചത് കണ്ടിട്ടില്ല.

  ReplyDelete
 38. (ജബ്ബാറിന്റെ ബ്ലോഗില്‍ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഞാന്‍ നേരത്തെ എഴുതിയ കമന്റ്.)

  Jabbaar: "لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ
  for those of you who (li-man shā’a minkum is a substitution for li’l-‘ālamīna, ‘for all worlds’, using the same preposition) wish to go straight, by following the truth;
  وَمَا تَشَآءُونَ إِلاَّ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ
  but you will not [wish], to go straight along the [path of] truth, unless God, the Lord of the Worlds, [of all] creatures, wills, that you should go straight along it.[ജലാലൈന്‍]
  നിങ്ങളില്‍ ആര്‍ ഇച്ഛിക്കുന്നുവോ അവര്‍ക്കു നേര്‍മാര്‍ഗം സ്വീകരിക്കാം , പക്ഷെ അല്ലാഹു ഇച്ഛിച്ചാലല്ലാതെ നിങ്ങള്‍ ഇച്ഛിക്കുകയില്ല [കുര്‍ ആന്‍ ]
  ഈ കുറാന്‍ സൂക്തം അല്ലാഹുവ്നെ പറ്റിക്കാന്‍ പിശാച് ഇറക്കിയതാകാനാണു സാധ്യത !!"


  = നന്‍മയും തിന്‍മയും തനിക്ക് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവകാശം അല്ലാഹു മനുഷ്യന്ന് നല്‍കിയിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം മുന്‍ കമന്റുകളില്‍ ഞാന്‍ വ്യക്തമാക്കിയതാണ്‌. അതാകട്ടെ ആരും നിഷേധിച്ചതായി കണ്ടിട്ടുമില്ല.
  ദൈവേച്ഛയും മനുഷ്യേച്ഛയും ഒരേ സമയം നില നില്‍ക്കുന്നു എന്ന കാര്യവും തെളിവ് സഹിതം വ്യക്തമാക്കിയത് ഓര്‍ക്കുമല്ലോ. ഇതും ആരും നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല.
  മറിച്ച് ഇസ്‌ലാമിന്റെ വിധിവിശ്വാസത്തെ എതിര്‍ക്കാന്‍ വേണ്ടി യുക്തിവാദികള്‍ പ്രയോഗിക്കുന്നത് വളച്ചൊടിക്കല്‍ തന്ത്രം മാത്രമാണ്‌. തന്റെ പഴയ പല്ലവി ആവര്‍ത്തിക്കുക മാത്രമാണ്‌ മി. ജബ്ബാറും ചെയ്‌തിട്ടുള്ളത്. ഈ വാദത്തിന്ന് നല്‍കപ്പെട്ട മറുപടികള്‍ പരിഗണിക്കാതെ, പഴയ പല്ലവി ആവര്‍ത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകില്ല.

  ReplyDelete
 39. (ജബ്ബാറിന്റെ ബ്ലോഗില്‍ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഞാന്‍ നേരത്തെ എഴുതിയ കമന്റ്.)

  സന്തോഷ്‌ said...:

  "ഇത് ലോകര്‍ക്കുള്ള ഒരു സന്ദേശം തന്നെയാണ്‌; അതായത്, നിങ്ങളില്‍ നിന്ന് നേര്‍മാര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ ചരിക്കണമെന്ന് ഇച്ഛിക്കുന്നവര്‍ക്ക്. എന്നാല്‍ അല്ലാഹു ഇച്ഛിച്ചാലല്ലാതെ നിങ്ങള്‍ ഇച്ഛിക്കുകയില്ല." (ഖുര്‍ആന്‍ 81: 27-29)

  ലോകര്‍ക്കുള്ള സന്ദേശം എന്ന് പറയുമ്പോള്‍ എല്ലാ കാലത്തുമുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യര്‍ക്ക്‌ വേണ്ടിയും എന്ന് അല്ലെ? ഇത് എങ്ങനെയാണ് സമൂഹത്തിലെ ചിലരോട് മാത്രം എന്ന രീതിയില്‍ ആവുന്നത്? താങ്കളുടെ വിശദീകരണം ശരിയാണോ എന്ന് എനിയ്ക്ക് സംശയം ഉണ്ട്. കാരണം ഈ ഖുര്‍ ആന്‍ സൂക്തത്തില്‍ പറയുന്നത് "അല്ലാഹു ഇച്ഛിച്ചാലല്ലാതെ നിങ്ങള്‍ ഇച്ഛിക്കുകയില്ല" എന്നല്ലേ? ഇതു ഏതു സാഹചര്യത്തിലെ ഏതു വ്യക്തികളെ ഉദ്ദേശിച്ചു പറഞ്ഞതായാലും, ഇതില്‍ "നിങ്ങള്‍" എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവര്‍ക്ക് ഒരു സാധ്യതയും അല്ലാഹു നല്‍കുന്നില്ല."

  = ലോകര്‍ക്കുള്ള സന്ദേശമെന്നാല്‍ ലോകത്ത് എല്ലാവര്‍ക്കുമുള്ള സന്ദേശം തന്നെ; സംശയമില്ല. പക്ഷെ, ആരോടാണ്‌, അഥവാ ആരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്‌ ഇത് പറയുന്നത്?
  അത് വ്യക്തമാക്കാന്‍ വേണ്ടിയാണ്‌ ഈ അദ്ധ്യായത്തിലെ 22 മുതലുള്ള സൂക്തങ്ങള്‍ ഞാന്‍ ഉദ്ധരിച്ചത്.
  "നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരന്‍ ഭ്രാന്തനല്ല" ഇത് അല്ലാഹു ആരോട് പറഞ്ഞതാണ്‌? മുഹമ്മദ് നബി ഭ്രാനതനാണെന്ന് വാദിക്കുന്നവരോട്. അല്ലാതെ ആരോടാ ഇത് പറയുക?
  "ഇത് ശപിക്കപ്പെട്ട പിശാചിന്റെ വാക്കുകളല്ല." ആരോടാണ്‌ ഇത് പറയുക? ഖുര്‍ആന്‍ പൈശാചിക വചനമാണെന്ന് വാദിക്കുന്നവരോട് തന്നെ. അല്ലതെ ആരോടാണ്‌ ഇത് പറയുക?
  "അപ്പോള്‍ എങ്ങോട്ടാണ്‌ നിങ്ങള്‍ പോയ്‌ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്?" ഖുര്‍ആനിനെ അവഗണിച്ച് പോയ്‌കൊണ്ടിരികുന്നവരോടല്ലാതെ ആരോടാണ്‌ ഇത് ചോദിക്കുക?

  അഭിസംബോധിതര്‍ ആരെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഈ വാക്യങ്ങള്‍ എന്റെ കമന്റില്‍ ഞാന്‍ ഉദ്ധരിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍, ആ ഭാഗം പൂര്‍ണ്ണമായും വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ട് നേരത്തെ ജബ്ബാര്‍ ഉദ്ധരിച്ചതും, പിന്നീട് അദ്ദേഹം തന്നെ ആവര്‍ത്തിച്ച് ചര്‍ച്ച ചെയ്തതുമായ, വിമര്‍ശിക്കാന്‍ സൌകര്യം തോന്നുന്ന ഭാഗം മാത്രം ഉദ്ധരിച്ചാണ്‌ ഇവിടെ സന്തോഷ് ചര്‍ച്ച നടത്തുന്നത്. സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ നിന്ന് അടര്‍ത്തിയെടുത്താല്‍ ഒരു വാക്യത്തിന്ന് വക്താവ് ഉദ്ദേശിക്കാത്ത അര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ ധ്വനിപ്പിക്കാന്‍ എളുപ്പമാണ്‌. അത് വേണ്ട; അത് നല്ല ശൈലിയല്ല. ഈ വാക്യങ്ങള്‍ അതിന്റെ സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ വച്ച് വായിച്ചാല്‍ ഞാന്‍ പറഞ്ഞ ആശയം സന്തോഷും ലത്തീഫും ഉള്‍പ്പെടെ ആര്‍ക്കും ബോദ്ധ്യമാകും.

  അഥവാ അവരോട് അല്ലാഹു പറയുകയാണ്‌ ഇനി നിങ്ങള്‍ സ്വയം ഇച്ഛിച്ചിട്ട് നിങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കാന്‍ പോകുന്നില്ല. ഇനി നിങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കണമെങ്കില്‍ ഞാന്‍ അങ്ങനെ ഇച്ഛിക്കണം, പക്ഷെ അത് എന്‍റെ നടപടിക്രമമല്ല. വിശ്വാസം അല്ലെങ്കില്‍ നിഷേധം അത് നിങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങള്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കണം.

  ReplyDelete
 40. (ജബ്ബാറിന്റെ ബ്ലോഗില്‍ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഞാന്‍ നേരത്തെ എഴുതിയ കമന്റ്.)

  ജബ്ബാര്‍: "മനുഷ്യന്റെ പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് മനുഷ്യര്‍ ഉത്തരവാദികളല്ലെന്നും എല്ലാം ദൈവനിശ്ചയമാണെന്നും പറയുന്നതും പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളില്‍ വിധിയില്‍ ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുന്നതും വിശ്വാസികളാണ്."

  = മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ചും ഇപ്പോള്‍ ഇവിടെ ചര്‍ച്ച നടക്കുന്നില്ല. മറിച്ച് നേര്‍മാര്‍ഗ്ഗം സ്വീകരിക്കുകയോ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം മനുഷ്യന്ന് ഉണ്ടോ; അതല്ല അതും ദൈവനിശ്ചയമാണോ എന്നാണ്‌ ചര്‍ച്ച. മനുഷ്യന്ന് ലഭിക്കുന്ന മറ്റു കാര്യങ്ങള്‍ ആയുസ്സ്, സമ്പത്ത്, ആരോഗ്യം, സൌന്ദര്യം, അവസരങ്ങള്‍ എന്നിത്യാതികള്‍ ഇവിടെ ഇത് വരെ ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് വന്നിട്ടില്ല. ഈ പോസ്റ്റില്‍ അതും കൂടി വേണ്ട. 'വിശ്വാസം, നിഷേധം' ഇവ രണ്ടും അല്ലാഹു അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കുന്നുവോ? എന്നിട്ട് അകാരണമായി മനുഷ്യനെ നരകത്തിലിടുന്നുവോ? അതല്ല മനുഷ്യന്ന്‌ ഇച്ഛാ സ്വാതന്ത്ര്യം നല്‍കിയിട്ട് അവനെ പരീക്ഷണ വിധേയനാക്കി അവന്റെ തന്നെ അര്‍ഹതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗ നരകങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നുവോ? ഇതാണ്‌ ഇവിടെ ചര്‍ച്ച ചെയ്തു വരുന്ന വിഷയം.

  ReplyDelete
 41. (ജബ്ബാറിന്റെ ബ്ലോഗില്‍ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഞാന്‍ നേരത്തെ എഴുതിയ കമന്റ്.)

  = ലോകത്തുള്ള സകല മനുഷ്യരെയും നേര്‍മാര്‍ഗ്ഗത്തിലാക്കണമെന്ന് ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കില്‍ അവന്നത് സാധിക്കുമായിരുന്നു; ഒരു സംശയവുമില്ല. ഇത് ഖുര്‍ആന്‍ വ്യക്തമാക്കിയ കാര്യമാണ്‌. പക്ഷെ, അപ്പോള്‍ അവന്ന് 'മനുഷ്യനെ', ഇന്ന് നാം കാണുന്ന മനുഷ്യനെ, സൃഷ്ടിക്കാന്‍ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. മനുഷ്യന്റെ മഹത്വമറിയുന്നവരോടേ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുള്ളു. മറ്റു മൃഗങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില്‍ പെട്ട ഒരു മൃഗമാണ്‌ താനും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഇത് ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ സധിക്കുകയില്ലെന്നറിയാം. ഓരോ വസ്തുവിന്നും ദൈവം അതിന്റെ ഉണ്മ നല്‍കിയത് ഓരോ ദൌത്യം നിര്‍വ്വഹിക്കാന്‍ വേണ്ടിയാണ്‌.
  മനുഷ്യന്ന് ഈ ലോകം ഒരു പരീക്ഷണ ഗേഹമാണ്‌; അതാണ്‌ ദൈവനിശ്ചയം. ഇത് നടക്കണമെങ്കില്‍ എല്ലാവരെയും ദൈവം നല്ലവരാക്കാനോ ചീത്തയാക്കാനോ തീരുമനിക്കുകയല്ല; അവന്ന് ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യം നല്‍കുകയാണ്‌ വേണ്ടത്. അതാണ്‌ താന്‍ ചെയ്തതെന്ന് ദൈവം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്; നിരവധി ഖുര്‍ആന്‍ സൂക്തങ്ങളിലൂടെ:

  "നിങ്ങള്‍ എന്താണ് പ്രവര്‍ത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് അവന്‍ നന്നായി അറിയുന്നുണ്ട്. ആര്‍ സല്‍ക്കര്‍മവും കൊണ്ട് വരുന്നുവോ, അവന് അതിനേക്കാള്‍ വിശിഷ്ടമായ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. അത്തരമാളുകള്‍ ആ നാളിന്റെ ഭീതിയില്‍നിന്ന് സുരക്ഷിതരുമായിരിക്കും. തിന്മയുംകൊണ്ട് വരുന്നവനോ, അത്തരമാളുകളൊക്കെയും നരകത്തില്‍ മുഖംകുത്തി തള്ളിയിടപ്പെടുന്നതാകുന്നു. ചെയ്ത കര്‍മത്തിന്റേതല്ലാതെ മറ്റെന്തു ഫലമാണ് നിങ്ങള്‍ക്ക് കിട്ടുക? " (27:88-90)

  "പ്രവാചകന്‍, ജനങ്ങളെ അറിയിച്ചുകൊള്ളുക: `നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലുള്ളതെന്തോ, അത്-നിങ്ങള്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയാലും ഒളിച്ചുവച്ചാലും-അല്ലാഹു അറിയുന്നുണ്ട്. വാനലോകങ്ങളിലും ഭൂമിയിലുമുള്ളതൊന്നും അവന്റെ ജ്ഞാനത്തിനതീതമല്ല. അവന്റെ കഴിവ് സകലത്തേയും വലയം ചെയ്തതല്ലോ.` ഓരോ മനുഷ്യനും താനനുഷ്ഠിച്ച സല്‍കര്‍മത്തിന്റെയും ദുഷ്ക്കര്‍മത്തിന്റെയും ഫലം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരുനാള്‍ വരാനിരിക്കുന്നു. അന്നാളില്‍, തന്നില്‍നിന്ന് ആ ദിനം അതിദൂരം അകന്നുപോയെങ്കില്‍ എന്നത്രെ മനുഷ്യന്‍ ആഗ്രഹിക്കുക. അല്ലാഹു നിങ്ങളെ അവനെക്കുറിച്ചു ഭയപ്പെടുത്തുന്നു. അല്ലാഹു അവന്റെ അടിമകളോട് അതിരറ്റ ദയയുള്ളവനാകുന്നു." (3:29-30)

  " പ്രവാചകന്മാര്‍ അയയ്ക്കപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ നാം തീര്‍ച്ചയായും ചോദ്യംചെയ്യും. പ്രവാചകന്മാരോടും നാം ചോദിക്കുന്നതാകുന്നു; (അവര്‍ തങ്ങളുടെ ദൌത്യം എത്രത്തോളം നിര്‍വഹിച്ചുവെന്നും അതിന്റെ പ്രതികരണം എന്തായിരുന്നുവെന്നും). അനന്തരം നാം തന്നെ വ്യക്തമായ അറിവോടെ, കഴിഞ്ഞുപോയതെല്ലാം അവര്‍ക്കു വിവരിച്ചുകൊടുക്കും. നാമോ, എങ്ങും മറഞ്ഞുപോയിട്ടൊന്നുമുണ്‍ായിരുന്നില്ല. അന്നാളില്‍ തൂക്കം സാക്ഷാല്‍ സത്യമാകുന്നു. ആരുടെ തട്ട് ഭാരംതൂങ്ങുന്നുവോ, അവനായിരിക്കും വിജയം പ്രാപിച്ചവന്‍. ആരുടെ തട്ട് ഭാരശൂന്യമാകുന്നുവോ, അവര്‍ സ്വയം നഷ്ടത്തിലകപ്പെടുത്തിയവരാകുന്നു. എന്തെന്നാല്‍ അവര്‍ നമ്മുടെ സൂക്തങ്ങളോടു ധിക്കാരമനുവര്‍ത്തിച്ചുകൊണ്‍ണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു." (7:6-9)

  "വിധിപ്രസ്താവന കഴിയുമ്പോള്‍ ചെകുത്താന്‍ പറയും: `യാഥാര്‍ഥ്യമിതാകുന്നു: അല്ലാഹു നല്‍കിയ വാഗ്ദാനങ്ങളൊക്കെയും സത്യമായി. ഞാനും നിങ്ങള്‍ക്ക് വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ നല്‍കിയിരുന്നു. പക്ഷേ, ഞാനതു ലംഘിച്ചു. നിങ്ങളില്‍ എനിക്ക് യാതൊരധികാരവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാന്‍ എന്റെ വഴിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു. നിങ്ങള്‍ എന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു. അതിനാല്‍ ഇപ്പോ ള്‍ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ട. നിങ്ങളെത്തന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊളളുക. ഇവിടെ എനിക്ക് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനാവില്ല. നിങ്ങള്‍ക്ക് എന്നെയും രക്ഷിക്കാനാവില്ല. ഇതിനുമുമ്പ് നിങ്ങള്‍ എന്നെ ദിവ്യത്വത്തില്‍ പങ്കാളിയാക്കിയിരുന്നുവല്ലോ. എനിക്കതില്‍ യാതൊരുത്തരവാദിത്വവുമില്ല.` ഇത്തരം ധിക്കാരികള്‍ക്ക് നോവേറിയ ശിക്ഷ സുനിശ്ചിതമാകുന്നു." (14:22)
  (തുടരും)

  ReplyDelete
 42. (ജബ്ബാറിന്റെ ബ്ലോഗില്‍ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഞാന്‍ നേരത്തെ എഴുതിയ കമന്റ്.)
  = ഇതും ഇതു പോലുള്ളതുമായ സൂക്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍:
  1. അല്ലാഹു മനഃപൂര്‍വ്വം ആരെയും നേര്‍മാര്‍ഗ്ഗത്തിലാക്കുകയോ വഴിതെറ്റിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല.
  2. മനുഷ്യനെ വഴിതെറ്റിക്കാനുള്ള 'അധികാരം' അല്ലാഹു പിശാചിന്നും നല്‍കിയിട്ടില്ല.
  3. പിശാചിന്‍റെ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കാനും നിരസിക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും കഴിവും മനുഷ്യന്നുണ്ട്.
  4. പിശാചിനാല്‍ വഴിതെറ്റിക്കപെട്ടാല്‍ പോലും വഴികേടിന്‍റെ ഉത്തരവാദി മനുഷ്യന്‍ തന്നെയാണ്‌.
  5. മനുഷ്യര്‍ക്ക് അല്ലാഹു വിശ്വാസ സ്വാതന്ത്ര്യവും പ്രവര്‍ത്തന സ്വാതന്ത്ര്യവും നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.
  6. തന്‍റെ വിശ്വാസത്തിനും കര്‍മ്മത്തിനും ഓരോ മനുഷ്യനും ഉത്തരവാദിയാണ്‌.
  7. ഉത്തരവാദിത്തം മനുഷ്യന്നാകയാല്‍ അവന്‍ രക്ഷാ ശിക്ഷകള്‍ക്കര്‍ഹനാണ്‌.
  ഇത് മനുഷ്യനെ ദൈവം അറിയിച്ചിട്ടുള്ള വസ്തുതകളാണ്‌.


  മനുഷ്യന്ന് ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യം നല്‍കിയതിന്റെ അനന്തരഫലമായിട്ടാണ്‌ ദൈവത്തിന്ന് ഇത് പറയാന്‍ സധിക്കുന്നത്. ഈ ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യം നാം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുമുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇത് സര്‍വ്വതന്ത്ര സ്വതന്ത്രമല്ല; അല്ലാഹുവിന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക്, അഥവാ നാം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയമാണ്‌. ആ സാഹചര്യം നാം സ്വയം തീരുമാനിക്കുന്നതല്ലല്ലോ.
  അതേസമയം, മനുഷ്യന്ന് നല്‍കിയ ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്താന്‍ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ അല്ലാഹു ഉണ്ടാക്കിവച്ചിട്ടില്ല. അഥവാ ദൈവേച്ഛ മനുഷ്യേച്ഛയെ നിരാകരിക്കുന്നില്ല.
  നേരെ മറിച്ച്, എന്താണോ മനുഷ്യേച്ഛ അത് പൂര്‍ത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്‌ ദൈവേച്ഛ ചെയ്യുക എന്നും വ്യക്തമക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. "എന്നാല്‍ സന്മാര്‍ഗം വെളിപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞശേഷവും ദൈവദൂതനോട് ശത്രുതപുലര്‍ത്തുകയും സത്യവിശ്വാസികളുടേതല്ലാത്ത മാര്‍ഗം പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്നവനെ, അവന്‍ തിരിഞ്ഞതെങ്ങോട്ടാണോ അങ്ങോട്ടുതന്നെ തിരിച്ചുവിടുന്നതാകുന്നു. നാം അവനെ ഏറ്റവും ദുഷിച്ച സങ്കേതമായ നരകത്തിലേക്ക് തള്ളുകയും ചെയ്യും." (4/115)
  അല്ലാഹു ദുര്‍മാര്‍ഗ്ഗത്തിലാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പൊരുളിതാണ്‌. ആരാണോ ദുര്‍മാര്‍ഗ്ഗം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അവനെ ആ വഴിക്ക് അല്ലാഹു നടത്തുന്നു. 'തെളിയ്ക്കുന്ന വഴിക്ക് നടക്കാത്തവനെ നടക്കുന്ന വഴിക്ക് തെളി ക്കുക' എന്ന പ്രക്രിയയാണിവിടെ നടക്കുന്നത്. അവന്‍ തിരിഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് അവനെ നാം തിരിച്ചുവിടും എന്നാല്‍ ദൈവം മനുഷ്യേച്ഛ നടപ്പിലാകുന്നു എന്ന് തന്നെയാണല്ലോ അതിന്നര്‍ത്ഥം.
  ഇവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മനുഷ്യന്റേതാണ്‌. അത്കൊണ്ട് തന്നെ അവന്‍ ഉത്തരവദിയുമാണ്‌.
  ഒരേസമയത്ത് തന്നെ രണ്ടും (ദൈവേച്ഛയും മനുഷ്യേച്ഛയും) ഉണ്ടെന്നര്‍ത്ഥം. ഇതാണ്‌ പലര്‍ക്കും ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ പ്രയാസം തോന്നുന്ന കാര്യം; അത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ദ്വന്ദഭാവമാണ്‌. ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക മാത്രമാണ്‌ ഖുര്‍ആന്‍ ചെയ്തത്.
  ഇസ്‌ലാമിന്റെ വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളില്‍ മാത്രമല്ല; ശുദ്ധശാസ്ത്രം പഠിക്കുമ്പോഴും ഇത്പോലുള്ള ദ്വന്ദഭാവം അംഗീകരിക്കാന്‍ നാം നിര്‍ബന്ധിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുന്നത് തരംഗങ്ങളായിട്ടോ അതോ കണികകളായിട്ടോ? പ്രകാശത്തിന്റെ ചില സവിശേഷതകള്‍ വിശദീകരിക്കാന്‍ പ്രകാശം തരംഗമാണെന്ന് സമ്മതിക്കണം. എന്നാല്‍ മറ്റു ചില സവിശേഷതകള്‍ വിശദീകരിക്കണമെങ്കില്‍ പ്രകാശം കണികകളാണെന്ന് സമ്മതിക്കണം. എന്നാല്, ഇതില്‍ നാം വൈരുദ്ധ്യം ദര്‍ശിക്കാറില്ല; ഉള്‍ക്കൊള്ളാനോ സമ്മതിക്കാനോ പ്രയാസവുമില്ല. സമാനമായ മറ്റൊരു കാര്യം, അത് ദൈവവും മതവും വേദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാകുമ്പോള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളാനും അംഗീകരിക്കാനും താല്‍പര്യമില്ല; അത് കൊണ്ട് കഴിയുന്നുമില്ല.
  (തുടരും)

  ReplyDelete
 43. (ജബ്ബാറിന്റെ ബ്ലോഗില്‍ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഞാന്‍ നേരത്തെ എഴുതിയ കമന്റ്.)

  സന്തോഷ്‌ said...:
  "എന്തുകൊണ്ട് കുറെ മനുഷ്യരെ നരകത്തില്‍ അയച്ചു ശിക്ഷിക്കുവാന്‍ കൃതഘ്നതയുടെ മാര്‍ഗ്ഗം അല്ലാഹു തുറന്നുവെക്കുന്നു?"

  = അല്ലാഹു രണ്ട് മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ മനുഷ്യര്‍ക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഒന്ന് നന്‍മയുടെ മാര്‍ഗ്ഗം. മറ്റേത് തിന്‍മയുടേതും. രണ്ടില്‍ ഏത് വേണമെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ മനുഷ്യന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യവും നല്‍കുന്നു. ഒന്നിന്റെ പരിണതി സ്വര്‍ഗ്ഗം. മറ്റേതിന്റേത് നരകം. സ്വര്‍ഗ്ഗമോ നരകമോ ഏത് വേണമെങ്കിലും മനുഷ്യന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കാം. അഥവാ, മനുഷ്യന്ന് അവന്‍ ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യവും നല്‍കി.
  ഇതൊക്കെ നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്‌. എന്നിരിക്കെ, സന്തോഷിന്റെ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ പ്രസക്തി എന്താണെന്ന്‌ മനസ്സിലാകുന്നില്ല.
  ഒരു പക്ഷെ ഈ ഖുര്‍ആന്‍ വാക്യത്തില്‍ താങ്കള്‍ക്കുള്ള മറുപടി ഉണ്ടാകുമായിരിക്കാം:
  "(പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ) ആധിപത്യം ആരുടെ ഹസ്തത്തിലാണോ അവന്‍ അത്യന്തം മഹത്വമുടയവനും ഉന്നതനുമത്രെ. അവന്‍ സകല സംഗതികള്‍ക്കും കഴിവുള്ളവനുമാകുന്നു. മരണവും ജീവിതവുമുണ്ടാക്കിയവന്‍-നിങ്ങളില്‍ ആരാണ് ഭംഗിയായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതെന്ന് പരീക്ഷിക്കാന്‍- അവന്‍ അജയ്യനാകുന്നു. (67/1)

  ReplyDelete
 44. പ്രിയ ഫസിലെ,
  ആരാണ് ഇപ്പോള്‍ കുളം കൊള്ളില്ല എന്നു പറഞ്ഞ് കുണ്ടി കഴുകാതെ പോകുന്നത്.

  എന്റെ ചോദ്യത്തിനു ഇപ്പോഴും ഉത്തരം കിട്ടിയില്ല എന്നു ഞാന്‍ കെരുതുന്നു.

  എന്റെ വീട്ടിന്റെ മുന്‍പിലുള്ള മാവില്‍ ഒരു മാങ്ങയുണ്ട്,അതു പറിച്ച് തിന്നാന്‍ എനിക്കു പൂതിയുമുണ്ട്,പക്ഷെ മാങ്ങ ആറ്റങ്ങളുടെ സംയോജനമാണ്,സബ് അറ്റോമിക് തല നിയമങ്ങള്‍ അതിനാല്‍ മാങ്ങയ്കും ബാധകമാണ്.
  സബ് അറ്റോമിക് തല പ്രൊബബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് മാങ്ങയുടെ സ്ഥനം എനിക്കു നിര്‍ണയിക്കാന്‍ സാധ്യമല്ല,അതിനാല്‍ മാങ്ങ തിന്നാന്‍ എനിക്കു ഒരിക്കലും സാധിക്കുകയില്ല.

  ഇതുപോലിരിക്കുയാണ് താങ്കളുടെ വാദങ്ങള്‍.

  മാങ്ങ ഞാന്‍ പറിച്ചു തിന്നും , അതാണ് ഞാന്‍ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥൂല ലോകത്തെ ഭരിക്കുന്ന നിയമങ്ങള്‍.

  ഇതു പറയുമ്പോള്‍ എന്നെ ന്യുട്ടോണിയന്‍ ഡിറ്റര്‍മിനിസ്റ്റിക് വാദിയാണന്നു മുദ്ര കുത്തരുത്.

  തുടരും....

  ReplyDelete
 45. മാങ്ങയെ ഒരു wave-function ആയി വിശദീകരിച്ചാല്‍ ഒരു position ഒഴികെ മറ്റെല്ലാ positions ഇലും അതുണ്ടാകാനുള്ള probability പൂജ്യം ആണെന്ന് കാണാം. മാങ്ങ കല്ലെറിഞ്ഞു വീഴ്ത്താന്‍ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്.

  താങ്കള്‍ പറയുന്ന മാങ്ങയും അതുണ്ടായ മാവും എല്ലാം ഉള്‍കൊള്ളുന്ന പ്രപഞ്ചം ഒരു സമയത്ത് singularity ആയിരുന്നു. ആ singularity വിശദീകരിക്കാന്‍ വരെ Quantum Mechanics ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ അതിനു മുന്‍പില്‍ താങ്കളുടെ മാങ്ങ എന്നത് വെറുമൊരു കീടമാണ്‌.

  ReplyDelete
 46. തുടരുന്നു.....


  ഈ മധ്യ ലോകത്തു ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരോട്
  ഒരു ഗ്രന്‍ഥം സംവദിക്കേണ്ടത് സബ് അറ്റോമിക് തല ഭാഷയിലല്ല,പച്ചമാങ്ങ തിന്നേണ്ട പച്ച മധ്യലോക ഭാഷയില്‍ തന്നെയായിരിക്കണം.

  പ്രത്യെകിച്ചും അത് അവര്‍ക്ക് എളുപ്പത്തില്‍ മനസ്സിലാകത്തക്ക രീതിയിലാണന്ന് അത് അവകാശപ്പെടുകയും കൂടി ചെയ്യുമ്പോള്‍.

  അതിനാല്‍ ഖുറാനില്‍ ജബ്ബാര്‍ മാഷ് കണ്ടെത്തിയ വൈരുദ്ധ്യങ്ങള്‍ വൈരുദ്ധ്യങ്ങള്‍ തന്നയാണ്.

  മറിച്ച് ഫസിലിന്റെ ഡിറ്റര്‍മിനിസ്റ്റിക് ,ഫ്രീവില്ല് ,
  പ്രൊബബിലിറ്റി വാദങ്ങള്‍ക്കു ഇവിടെ യാതൊരു പ്രസക്തിയുമില്ലാ‍.

  കുളം കലക്കി കുളം കൊള്ളില്ല എന്നു വരുത്താനായി ഫസില്‍ ഇവിടെ ഒത്തിരി വാദങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തി.

  അതിലോക്കെ വ്യക്തത വരുത്തിയപ്പോള്‍ Iam the right,You are all wrong എന്നു സ്വയം തീരുമാനിച്ച് കളം മാറുകയാണ്.

  പ്രിയ ഫസിലെ
  Please continue.......

  ReplyDelete
 47. ഖുര്‍ആന്‍ subatomic തലത്തില്‍ ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യം വിശദീകരിച്ച സൂക്തങ്ങള്‍ കൂടി ഒന്ന് നല്‍കാമോ?

  യുക്തി said...
  മറിച്ച് ഫസിലിന്റെ ഡിറ്റര്‍മിനിസ്റ്റിക് ,ഫ്രീവില്ല് , പ്രൊബബിലിറ്റി വാദങ്ങള്‍ക്കു ഇവിടെ യാതൊരു പ്രസക്തിയുമില്ലാ‍.


  അതായത് Marcus Aurelius, Omar Khayyám, Thomas Hobbes, Baruch Spinoza, Gottfried Leibniz, David Hume, Baron d'Holbach (Paul Heinrich Dietrich),Pierre-Simon Laplace, Arthur Schopenhauer, William James, Friedrich Nietzsche, Albert Einstein, Niels Bohr, Victoria DiMarco, John Searle, Suraj Manjunath, Jai Ramachandran, Michael He,Ted Honderich, Daniel Dennett തുടങ്ങിയവരുടെ വാദങ്ങള്‍ക്ക് ഇവിടെ ഒരു പ്രസക്തിയുമില്ല എന്ന്. അവരെല്ലാം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്‍ ഇവിടെ copy paste ചെയ്യുക എന്നതിലുപരി എന്‍റെതായ ഒന്നും തന്നെ ഞാന്‍ നല്‍കിയിരുന്നില്ല.

  ഈ ലോകപ്രശസ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞരെയും ചിന്തകരെയും എല്ലാം അവഗണിക്കുന്ന താങ്കള്‍ ഏതു രീതിയിലാണ് ശാസ്ത്രവാദി ആകുന്നതു? യുക്തിവാദികള്‍ ശാസ്ത്രവാദികള്‍ ആണെന്ന വാദം ഇവിടെ പൊളിയുന്നു. മറിച്ച്‌ അവര്‍ അവസരവാദികള്‍ ആണെന്ന് പറയുന്നതാണ് ഉചിതം.

  ReplyDelete
 48. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 49. ഹേ ആലിക്കോയ! ഉറക്കത്തില്‍ നിന്നും കണ്ണ് തുറക്കുക. എന്താണ് ഏതൊക്കെ, എന്തിനാണ് ഏതൊക്കെ. ചിന്തിക് ?
  വളരെ സിമ്പിള്‍ ആയിട്ട് ചിന്തിക്. കാരണം അല്ലാഹു എല്ലാവരുടെയുമാണ്. ബുധിയുല്ലവരുടെയും കുരഞ്ഞവരുടെയും ആണ്. വിനയം ഉള്ള അല്ലെങ്കില്‍ ഉണ്ടെന്നു നടിക്കുന്നവര്‍ക്കായി ചോദ്യം നമ്മള്‍ വിവരം കുരഞ്ഞവരാനെന്നു തോന്നുന്നുണ്ടോ ? നിലയ്ക്കനുസരിച്ചു നിലക്ക്.
  ഇവിടുത്തെ അകെ പ്രശ്നം ഇചാസ്വാതന്ദ്രം ആണോ അതോ അത് വച്ചുള്ള മനുഷ്യ ജീവികളുടെ കളിയോ ?. അത് എന്താണെന്നറിയാന്‍ ഇത്ര വലിയ മെനക്കേടിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ ?. അത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ ഈ ചര്‍ച്ച വേണോ ?.
  ഇനി ഇച്ചാ സ്വാതന്ദ്ര്യം എന്നാല്‍ എന്താണ് (നേര്‍മാര്‍ഗം തിരങ്ങേടുക്കുവാനുള്ള കഴിവ്). ഇതു ആലിക്കോയ തന്നെ പറയുകയാണെങ്കില്‍ സൂപ്പര്‍. വിവരമുള്ള പുള്ളി പറയുമോ എന്ന് നൂക്കാം.
  ആലിക്കോയ ചോദ്യം
  1 എന്താണ് ഇച്ചാ സ്വാതന്ദ്ര്യം (നേര്‍മാര്‍ഗം തിരങ്ങേടുക്കുവാനുള്ള കഴിവ്) ?
  2 അത് ഉള്ള അല്ലാഹുവിന്റെ പടപ്പുകള്‍ ഏതെല്ലാം ഇല്ലാത്തത് ഏതൊക്കെ ?

  ReplyDelete
 50. ഇനി ഫസിലിനു വെളിപാട് കിട്ടുന്നു....
  അത് കൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിന് ചിതിക്കാന്‍ കഴിവുണ്ട് എന്നും ഈ പ്രപഞ്ചം deterministic അല്ല എന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാന്‍. തീര്‍ച്ചയായും ഈ വിശ്വാസങ്ങള്‍ ശാസ്ത്രീയമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നത്. നാളെ ശാസ്ത്രം ഇതെല്ലാം തെളിയിക്കും എന്ന ശുഭാപ്തിവിശ്വാസവും ഉണ്ട്.

  ക്ലാസിക്കല്‍ ഫിസിക്സിന്റെ ലോകത്ത് പ്രപഞ്ചം
  ഡിറ്റര്‍മിനിസ്റ്റിക് ആണ്.സബ് അറ്റോമിക് തലത്തില്‍ ഡിറ്റര്‍മിനിസ്റ്റിക് അല്ല.
  ഫസിലിന്റെ ഒരു വാചകം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക....
  തീര്‍ച്ചയായും ഈ വിശ്വാസങ്ങള്‍ ശാസ്ത്രീയമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നത്.

  ഇതില്‍ നിന്നും ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാകുന്നു,
  ഫസലിന്റെ ശാസ്ത്ര അറിവ് ശരിയല്ലാ.

  ഇവിടെ ഫസില്‍ ഒരു നാവുകൊണ്ട് രണ്ടു വര്‍ത്തമാനം പറയുന്നു.

  ഇതാണ് ഫസിലിന്റെ വൈരുദ്ധ്യവും അടവും നമ്പര്‍ .1.

  തലച്ചോറിനെ വിധിയുമായും സ്വതന്ത്ര ഇച്ചയുമായും കൂട്ടികുഴക്കാനുള്ള തന്ത്രം.

  തുടരും....

  ReplyDelete
 51. മുന്‍പ് രണ്ടിലധികം തവണ മറുപടി നല്‍കിയ വിഷയങ്ങള്‍ അവഗണിക്കുന്നു.

  യുക്തി said...
  ക്ലാസിക്കല്‍ ഫിസിക്സിന്റെ ലോകത്ത് പ്രപഞ്ചം
  ഡിറ്റര്‍മിനിസ്റ്റിക് ആണ്.സബ് അറ്റോമിക് തലത്തില്‍ ഡിറ്റര്‍മിനിസ്റ്റിക് അല്ല.


  നമ്മുടെ യുക്തി ഇവിടെ വല്ലാത്ത ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിന് ചിന്തിക്കാന്‍ കഴിവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ യുക്തിവാദം തെറ്റാകും; മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിന് ചിന്തിക്കാന്‍ കഴിവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ ക്ലാസിക്കല്‍ ഫിസിക്സ്‌ തെറ്റാകും; തെളിവില്ലാതെ ഒന്നും വിശ്വസിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞും പോയി.

  പ്രിയ യുക്തി, ക്ലാസിക്കല്‍ ഫിസിക്സ്‌ ഉപയോഗിച്ച് മനുഷ്യമസ്തിഷ്കത്തിന് ചിന്തിക്കാന്‍ കഴിവുണ്ട് എന്ന് തെളീക്കാന്‍ താങ്കളെ വെല്ലു വിളിക്കുന്നു.

  ഉത്തരം മുട്ടിയെങ്കില്‍ പുതിയ പാരഡിയോ പരിഹാസമോ അല്ലെങ്കില്‍ അശ്ലീലമോ ആയി ഇറങ്ങാം. ശാസ്ത്രത്തെ രക്ഷിക്കാനിറങ്ങിയ യുക്തിവാദികളുടെ ഓരോ ഗതികേടുകള്‍ നോക്കണേ.

  ഞങ്ങള്‍ വിശ്വാസികള്‍ക്ക് ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം വിശ്വസിക്കാന്‍ ശാസ്ത്രം തെളിവ് തരുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടതില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിന് ചിന്തിക്കാന്‍ കഴിവുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങള്‍ പറയുന്നത്.

  ReplyDelete
 52. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആഘോഷങ്ങള്‍ മുന്‍നിര്‍ത്തി പര്‍ദ്ദ ധരിച്ച സ്ത്രീയുടെ പടവും വച്ച് ജബ്ബാര്‍ മാഷ് ആദ്യം "ഇസ്ലാമിക സദാചാരം" എന്ന പേരില്‍ വിമര്‍ശനം ഉന്നയിച്ചു. രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിന്നു നോകിയപ്പോള്‍ "കാലം മാറുന്നു; ഈ വിജയാഹ്ലാദത്തില്‍ പങ്കു ചേരുന്നു !" എന്ന് തലക്കെട്ട്‌ തിരിത്തിയിരിക്കുന്നു. ആരോപണം അഭിനന്ദനമാക്കി മാറ്റി ഒരു കാരണം മറിച്ചില്‍. ഇതാണ് കേരള യിക്തിവാദി സംഘം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഓള്‍ കേരള സര്‍ക്കസ്.

  ReplyDelete
 53. @Aki,

  1 എന്താണ് ഇച്ചാ സ്വാതന്ദ്ര്യം (നേര്‍മാര്‍ഗം തിരങ്ങേടുക്കുവാനുള്ള കഴിവ്) ?

  താങ്കള്‍ക്കു വേണ്ടത് Free Will,Consciousness എന്ന ലേഖനങ്ങളില്‍ ഉണ്ടെന്നു കരുതുന്നു.

  2 അത് ഉള്ള അല്ലാഹുവിന്റെ പടപ്പുകള്‍ ഏതെല്ലാം ഇല്ലാത്തത് ഏതൊക്കെ ?

  അതുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തില്‍ മനുഷ്യന്‍ ഉണ്ട് എന്നത് തീര്‍ച്ച. ബാക്കിയുള്ളവയെ പറ്റി അറിയില്ല. ആലിക്കോയ സാഹിബിണോ മറ്റോ മറുപടി പറയാം.

  പഠിക്കാന്‍ തയ്യാറാണെങ്കില്‍ താങ്കള്‍ക്കു മുകളിലെ ലേഖനങ്ങള്‍ ഉപകാരപ്പെടും.

  ReplyDelete
 54. ഇനി മാഷിനോട് തിരിച്ചു ചോദിക്കട്ടെ. മനുഷ്യന് ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെന്നു യുക്തിവാദികള്‍ പറയുന്നത് ശാസ്ത്രീയമായ എന്തെല്ലാം തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്?
  ------
  മനുഷ്യന് ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്ന് യുക്തിവാദികള്‍ പറയുന്നതോ അതിന്റെ ശാസ്ത്രീയതയോ ഇവിടെ ചര്‍ച്ചാവിഷയമേയല്ല.
  കുര്‍ ആന്‍, മനുഷ്യരെ പിഴപ്പിക്കുന്നത് അല്ലാഹു തന്നെയാണെന്നും, അതല്ല മനുഷ്യര്‍ സ്വന്തം ഇച്ഛയാല്‍ പിഴക്കുകയാണെന്നും, പരസ്പരവിരുദ്ധമായി പറയുന്നു. പലവിധത്തില്‍ ആവര്‍ത്തിച്ചു പറയുന്നു.
  മനുഷ്യര്‍ക്ക് അവരുടെ ഇച്ഛക്കനുസരിച്ചു പ്രവര്‍ത്ത്ക്കാം ; പക്ഷെ അവരുടെ ഇച്ഛ അല്ലാഹുവിന്റെ ഇച്ഛയാല്‍ തീരുമാനിക്കപ്പെടുകയും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നും ഒപ്പം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഇതില്‍ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടെന്ന് ഏതൊരാള്‍ക്കും ഒറ്റ നോട്ടത്തിലേ മനസ്സിലാക്കാം. ഇവിടെ ഫാസില്‍ കുറെ ശാസ്ത്ര പദാവലികള്‍ കൊണ്ട് ഞാണിന്മേല്‍ കളി നടത്തുക മാത്രമാണു ചെയ്യുന്നത്.
  ലളിതമായി കാര്യങ്ങള്‍ വിശദീകരിക്കാതെ .

  ReplyDelete
 55. യുക്തി പറഞ്ഞ മാങ്ങയുടെ ഉദാഹരണം തന്നെ എടുത്ത് ഫാസിലിന്റെ വാദം -എനിക്കു മനസ്സിലായത്- വിശകലനം ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിക്കാം.
  ഒരു മാവില്‍ മാങ്ങ തൂങ്ങി നില്‍ക്കുന്നു. അതു കാണുന്ന ഒരാള്‍ക്ക് അതു തിന്നാന്‍ കൊതി വരുന്നു. പക്ഷെ അതു മറ്റൊരാളുടെ പറമ്പിലെ മാങ്ങയാണ്. അതു പറിച്ചു തിന്നുന്നത് തെറ്റാണെന്നയാള്‍ക്കറിയാം. തിന്നാനുള്ള കൊതി ഒരു വശത്ത്. തിന്നാന്‍ പാടില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവ് മറ്റൊരു വശത്ത്. അവിടെ കൊതിക്കു മുന്തൂക്കം നല്‍കി അതു പറിച്ചു തിന്നാം.അല്ലെങ്കില്‍ ആ കൊതി നിയന്ത്രിക്കാം. അതില്‍ ഏതു വേണമെന്ന് അയാളുടെ ഇച്ഛയാല്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.
  ഇനി لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ


  وَمَا تَشَآءُونَ إِلاَّ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ എന്ന കുറാന്‍ വാക്യം ഇതിനോടു ചേര്‍ത്തു നോക്കാം.
  നിങ്ങള്‍ ഇച്ചിക്കുന്നുവെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ആ മാങ്ങ പറിച്ചു തിന്നാതിരിക്കാം. പക്ഷെ അല്ലാഹു ഇച്ഛിച്ച&#